Sametingsrådet reiser til Tysfjord for innspill fra samfunnet

Etter å ha tildelt midler til en Stolthetskonsert i Tysfjord denne uken, reiser Sametingsrådet til Tysfjord for å ta imot innspill til Sametingets oppfølging av Tysfjord-saken.

Sametingsrådet, sámediggeráđđi

SAMETINGSRÅDET: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Berit Marie Eira (Johttisápmelaččaid lista), Aili Keskitalo (NSR), Silje Karine Muotka (NSR) ja Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Sametinget har bestemt seg for å ha en aktiv rolle i oppfølging av Tysfjord-saken. Derfor skal vi i møte med DSJ – Doajmma Siebrre Julevsábme og Árran lulesamiske senter den 13. desember. Vi ønsker innspill til hvordan vi sammen kan forme tiltak som vil være til nytte i Tysfjord, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Sametingsrådet foretar reisen i etterkant av politiets rapport er nasjonale myndigheter, det samiske samfunnet, fylkesnivået, lokalsamfunnet og enkeltmennesker alle nødvendige aktører i arbeidet for et overgrepsfritt samfunn. Sametinget vil sammen med lokalsamfunnet sørge for å legge til rette for gode tiltak.

– Umiddelbart har vi gitt 150 000 kroner til en støttekonsert som fokuserer på stolthet. Vi håper på positive ringvirkninger og Sametinget ser på dette som et viktig bidrag, sier Mikkelsen.

Oppfølgingen av Tysfjord-saken må skje på flere plan

Sametingsrådet vil kreve en granskning av offentlige hjelpeapparat, barnevern og politi i møtet de skal ha med Kommunal- og moderniseringdepartementet i neste uke.

Rådet tror at historiene vil gi samfunnet et klart bilde av at vi alle har en jobb å gjøre, og at innsatsen må komme på alle nivåer.

– Vi må ha et helhetlig perspektiv i oppfølgingen av Tysfjord-saken. Ved å løfte saken til departementet ønsker vi å fokusere på at slik som den står nå, er det mange ubesvarte spørsmål. Det er spørsmål som hvordan situasjonen kunne bli så omfattende før det ble håndtert, og hvordan offentlige instanser systematisk har sviktet i oppfølgingen av overgrepssaker, sier Mikkelsen.