Hopp til innhold

Sametinget saksøker staten – mener de ikke har blitt respektert

Sametingsrådet har besluttet å gå til sak mot staten over vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Det er pinlig for Norge, mener MDG.

Silje Karine Muotka

INFORMERT: Sametingspresident Silje Karine Muotka sier til NRK at hun har informert statsminister Jonas Gahr Støre om søksmålet.

Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK

Loga sámegillii.

– Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NRK.

Sametingsrådet har tidligere tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres og minnet om at Sametinget skal rådføres i samiske saker.

Det mener de nå ikke har blitt respektert og at det dermed ikke har vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

– Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt, sier sametingspresidenten.

– Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, legger hun til.

Det Sametinget mener staten har brutt er konsultasjonsplikten.

En plikt staten, fylkeskommuner og kommuner har til å rådføre seg med Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Søksmålet kommer i etterkant av at NVE har bestemt seg for 12 kraftprosjekter som skal gå videre til en ny høringsrunde i Finnmark. Disse prosjektene skal være med på elektrifiseringen av gassanlegget ved Hammerfest.

Silje Karine Muotka innleder saken Sametingsrådets beretning om virksomhet under plenumsmøte.

IKKE HØRT PÅ: Sametingspresidenten mener de ikke har blitt konsultert i Melkøya-saken.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Skepsis til elektrifisering

Kritikken haglet etter at Støre-regjeringen i valgkampen i fjor ga Equinor klarsignal til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya innen 2030.

Regjeringen mener tiltaket er «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering».

Melkøya Støre Vedum og Aasland.

FOR ELEKTRIFISERING: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse om elektrifiseringen i 2023.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Anlegget på Melkøya er i dag drevet av et gasskraftverk som står for det tredje største enkeltutslippet av karbondioksid i året i Norge.

Ved å drifte anlegget med strøm fra land vil utslippene av klimagasser kuttes med 850.000 tonn.

Sametinget har siden annonseringen vært kritiske til disse planene.

– Det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen kunngjør elektrifisering av Melkøya på denne måten. En slik beslutning viser at regjeringen setter til side alle løfter om hensyn til samiske rettighetshavere, sa sametingspresidenten i etterkant av annonseringen.

– Løftet om styrket dialog med Sametinget virker også å være tomme ord.

Men hun presiserer nå at:

– I bunn og grunn er ikke regjeringens politiske ønske om et kraftløft i Finnmark som er vårt anliggende her, men det at vi mener det foreligger alvorlige saksbehandlingsfeil, sier sametingspresidenten.

Tidligere denne måneden fikk rådet fullmakt av Sametingets plenum til å gå til sak mot staten i denne saken.

Sametingspresidenten forteller til NRK at hun har informert statsminister Jonas Gahr Støre om søksmålet.

– Ikke et klimaprosjekt, men en gave til Equinor

Stortingsrepresentant Une Bastholm, som er i energi- og miljøkomiteen, er klar om hvilken side Miljøpartiet de grønne står på.

Une Bastholm

TRIST: Une Bastholm (MDG) mener det er trist og alvorlig at urfolk må saksøke staten for å bli skikkelig konsultert i tråd med menneskerettighetene.

Foto: William Jobling / NRK

– At urfolk må saksøke staten for å bli skikkelig konsultert i tråd med menneskerettighetene, er ordentlig pinlig for Norge, og helt uhørt, sier Bastholm.

Bastholm mener at saksmålet kunne vært unngått hadde Stortingets ønske om karbonfangst på Melkøya hadde blitt reelt vurdert.

– La det være klart: Elektrifisering av Melkøya er ikke et klimaprosjekt, men en gave til Equinor. De store inngrepene i reinbeiter og natur kunne vært unngått hvis en hadde fjernet utslippene med karbonfangst, framfor å elektrifisere.

Villige til å protestere

– Vi er fullt og helt enig i Sametingets beslutning om å saksøke staten for det her.

Anja Jernsletten

NESTLEDER: Anja Jernsletten er nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh

Foto: Privat

Det sier nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Anja Jernsletten til NRK.

Hun mener det er en sak som har berørt veldig mange i det samiske miljøet med tanke på arealinngrep.

– Bare det at to av tre i nord som sier nei til beslutningen som er vedtatt av staten, så er det selvfølgelig en sak som vi er villige til å protestere og demonstrere mot, sier Jernsletten.

– Hvordan omfanget blir får vi følge med på. Det er selvfølgelig en sak som vi er villige til å protestere og demonstrere mot, legger hun til.

Mener de ikke har brutt plikten

I en e-post til NRK skriver statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet at de ikke har brutt konsultasjonsplikten.

Elisabeth Sæther, Olje og Miljøverndirektoratet

Statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet.

Foto: Johan Moen / NRK

Regjeringen deler ikke Sametingets beskrivelse av Melkøya-vedtakene og kraft- og industriløftet for Finnmark. Regjeringen eller departementene har ikke brutt konsultasjonsplikten i forbindelse med elektrifisering av Melkøya eller kraft- og industriløftet for Finnmark.

Sametinget ble konsultert i den delen av Melkøya-saken som berører samiske interesser direkte. Departementet tar til etterretning at sametinget har varslet søksmål, skriver Sæther.

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.