Hopp til innhold

– Hva med samisk dubbing av tv-programmer?

Flere sametingspolitikere har slengt seg på debatten om den samiske mediehverdagen. – Samisk må være mer synlig på NRK.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen kommer med samisk mediemelding i begynnelsen av neste år.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det er NRK som har muskler til å levere mer samisk stoff til befolkningen. De bør synliggjøre det samiske mer, sa sametingsråd Henrik Olsen til NRK tidligere i dag.

Han var tilstede på gårsdagens konferanse i Tromsø i regi av NRK Sápmi, hvor temaet var samisk språk og kultur i dagens mediehverdag.

Der stilte blant annet direktør Mona Solbakk opp, sammen med Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, Ágy, den tidligere ordføreren Jens Johan Hjort og Lars Magne Andreassen ved Árran lulesamisk senter.

– Det var mange gode innlegg. Jeg noterte meg blant annet at vi bør løfte samisk musikk og enkeltpersoner for å heve statusen til det samiske.

Mona Solbakk

NRK Sápmis direktør Mona Solbakk.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Samisk dubbing

Olsen er nå igang med en samisk mediemelding, som forventes presentert for plenum i begynnelsen av neste år. Der skal Olsen si noe om Sametingets forventninger til NRK, mangfoldet i medietilbudet, samt hvordan alle kan bidra til et bedre samisk medieinnhold. Allerede nå har han gjort seg noen tanker om hva som må til.

– Hva med å dubbe barneprogrammer til samisk også? Det blir jo gjort på norsk.

Mariann Wollmann Magga (Ap) er enig i at det bør satses mer på barn.

Piera Heaika Muotka

Piera Heaika Muotka i NSR.

Foto: Pressefoto

– Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at samiske barn og unge, gjennom TV og sosiale medier, får et naturlig forhold til å bruke samisk språk i lek sammenheng og i hverdagslige gjøremål, sier hun i en pressemelding i dag.

– Hvordan kan Sametinget være med på å løfte den samiske medieverden?

– Vi må stille forventninger og være premissleverandør for samiske medier. Vi må også uttrykke behovet for å styrke mediatilbudet på de minste samiske språkene, sier Henrik Olsen.

NRK Sápmis direktør Mona Solbakk, sier at NRK er nødt til å være i dialog med sitt publikum for å finne ut av hvordan man kan styrke samisk språk og kultur.

– Hvis ikke vi klarer å være viktige og relevant, gjør vi ikke opgaven vår rett.

Mediekonferanse Tromsø

Gårsdagens mediekonferanse på kulturhuset i Tromsø.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Alle bruker Netflix

Partikollega Piera Heaika Muotka ønsker mer samisk innhold i form av filmer og tv-serier.

– For at man skal bruke samisk media flittig må det finnes et større tilbud av samisk medieinnhold for den samiske befolkningen. Både Sametinget, regjeringen og NRK har et ansvar.

Han holder med Henrik Olsen i at dubbing kan være rette veien å gå.

Dubbing av internasjonale filmer og tv-serier vil langt på vei kunne bane vei for et større forbruk av samiske medietilbud blant den samiske befolkningen, avslutter Muotka.

Korte nyheter

 • Gonagasa ánsu Rauni Magga Lukkarii

  Ihttin juhkko Gonagasa ánsumedálja sápmelaš girječállái, Rauni Magga Lukkari.

  Son oažžu medálja go máŋga jagi lea áŋgiruššan ovddidit sámi girjjálašvuođa sihke girječállin ja girjegoastideaddjin.

  Medálja geigejuvvo Romssas ávvučájálmasa «80 nuorra poehtalaš jagi», mii čájehuvvo «Mun dajan sámi girječálliidsearvvi» girjjálašvuođariemuid oktavuođas.

  Rauni Magga Lukkari deavdá dán mánus 80 jagi.

  Rauni Magga Lukkari har skrevet "En lykkens mann".
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Riegádahttin-ossodagat sáhttet jávkat

  Ollu riegádahttinfálaldagat sáhttet jávkat Davvi-Norggas. Nu boahtá ovdan čiegus dokumeanttas mas Davvi Dearvvašvuohta lea geahčadeamen buohcciviesuid doaimmaid ja organiserema.

  Girkonjárggas, Álttás, Ráissas, Sáččás-Senjas, Áhkánjárggas- Narviikkas, Lufuohtas ja Brønnøysunddas sáhttet de massit riegádahttin- ossodaga.

  Vuosttas geardde riegádahtti, Ingeborg Holm Ráissas Davv-Tromssas, lohká leat hui dutkkástuhtti gullat ahte boahtte áiggis ii soaitte šat beassat riegádahttit ruovttobáikkis, muhto vuodjit badjel golbma tiimma Tromsii.

  – Addá hui oadjebas dovddu go lea riegádahttinossodat dáppe.

 • Direktevra ii diehtán dokumeanttas maidige

  Davvvi Dearvvašvuođa hálddahuslaš direktevra, Marit Lind (gurutravddas govas, dás ovttas Davvi Dearvvašvuođa stivrajođiheaddjiin Renate Larseniin) ii loga iežas diehtán čiegus dokumeanttas maidige mas árvvoštallet makkár doaimmat Davvi-Norgga buohcciviesuin galget leat.

  Dokumeanttas daddjui earet eará ahte Davvi-Norgga sáhttá manahit moanaid akuhttabuohcciviesuid.

  NRK:i dadjá son ahte ii lean oaidnán čállosa ovdal go media čálligođii das.

  – Čálus lei álgodásis muhtin bargojoavkkus, ii ge galgga adnot makkár ge loahppačálusin dahje konklušuvdnan.

  Dokumeanttas oaivádaddá bargojoavku earet eará loahpahit akuhttakirurgiija Girkonjárggas, Lufohtas, Narviikkas ja muhtin buohcciviesus Helgelánddas.

  Lind ii dáhto vástidit loahpahuvvo go okta ge akuhttabuohciviessu.

  – Muhto lea áibbas čielggas ahte fertejit jođihit buohcciviesuid eará láhkai go dál.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK