Hopp til innhold

Etterlyste samisk tastatur hos Google – fikk svar etter syv år

Sametingsdirektør Rune Fjellheim retter kritikk mot det amerikanske gigantselskapet. Selskapet nekter å gjøre noe.

Google-logoen og samisk tastatur på iPhone

INGEN SAMISK: I flere av de store operativsystemene til smarttelefoner finnes ikke komplette samiske tastaturer.

Foto: Anders Boine Verstad/Robyn Beck / NRK/AFP

– Jeg har aldri skjønt hvorfor store selskaper ikke støtter urfolksspråk. Det ville vært en smal sak for dem å rette opp i det, sier Fjellheim til NRK.

For syv år siden sendte han en e-post hvor han etterspurte samiske tastatur til operativsystemet. Han ønsket at de skulle få lagt inn samiske bokstaver på smarttelefonen.

Problemet er utstrakt for samiske brukere. De kan ikke skrive sine navn med samiske bokstaver og stedsnavn må skrives med tilnærmede like bokstaver.

Syv år etter mailen kom svaret fra selskapet.

– Foreløpig avslutter vi problemet som «vil ikke ordne opp (foreldet)», svarte Google.

– Myndighetene må ta ansvar og kreve at det kommer med alternative språk, slik at samiskbrukere for eksempel kan skrive š og č i navnet sitt, sier Fjellheim.

 • Se hele svaret fra Google i bildet under:
Svar fra Google til sametingsdirektør Rune Fjellheim på mail om samisk tastatur

SVARET: Syv år etter at mailen ble sendt, svarte Google. Svaret på språkspørsmålet var et klart nei.

Foto: Skjermdump / Privat

Ønsker å løfte språkets verdi

Dagens løsning for samiskbrukere kommer gjennom tredjepartsutviklere. Her finnes det flere applikasjoner som gjør det mulig å få samiske tastatur.

Det Fjellheim nå ønsker, er at samiske bokstaver og eventuelt tastaturer kommer som en standardløsning når du kjøper en ny telefon.

– Dette ville løftet det samiske språkets verdi, sier Fjellheim.

Sametingets direktør Rune Fjellheim sitter i direktørstolen

ENKEL SAK: Sametingsdirektør Rune Fjellheim mener det ville vært en enkel sak å implementere de samiske bokstavene i tastaturet.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Maren Benedicte Nystad Storslett, leder for Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U), er enig med sametingsdirektøren.

Hun har en drøm om at de store selskapene som Apple og Google nå tar ansvar og legger til samiske bokstaver eller tastatur i sine operativsystemer.

– Samisk burde ikke bare brukes hjemme og på skolen. Vi ønsker at samisk skal få en større plass i hverdagen og på arenaer hvor ungdommer oppholder seg, sier Storslett.

– Tenk så fantastisk det ville vært hvis Netflix fulgte etter og begynte å tekste alt på samisk, fortsetter hun.

Maren Benedicte Storslett

STOLTHET: Leder i NSR-U, Maren Benedicte Nystad Storslett, tror en utrulling av samiske tastaturer ville bidratt til stolthet og fellesfølelse blant samer i Norge.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Har allerede bedre tastatur

Men Trond Trosterud, som er språkprofessor ved Universitetet i Tromsø, tror ikke løsninga med dårligere tastatur innarbeidet i operativsystemet er veien å gå.

Han mener det allerede finnes et bedre tilbud via tredjepartsutvikleren Divvun. Den tilbyr et fullverdig samisk tastatur, korrektur og foreslåtte ord på smarttelefoner.

Dermed tror språkprofessor at flesteparten av dem som ønsker å skrive samisk på mobil, allerede gjør det i dag.

– Det å skrive samisk med et tastatur hvor du må holde tastene lenge nede for å få samiske bokstaver, gjør at det går saktere å skrive. Da blir det lettere å velge norsk, mener Trosterud.

– Jeg mener at tastaturproblemet allerede er løst takket være Divvun-tastaturet, så jeg er ikke så pessimistisk med at Google ikke har samisk tastatur. Man kan allerede få samiske tastatur med korrektur og foreslåtte ord via Google Play, sier Trosterud.

Trond Trosterud

GODT NOK: Språkprofessor Trond Trosterud mener språktilbudet på smarttelefoner allerede er godt nok og ser lite nytte i å ha kun samiske tastatur.

Foto: Linn Margrete Påve / Nrk Sápmi

Sametingsdirektør Fjellheim mener på sin side at forutsetningene må være på plass før man går videre.

– Forutsetningene for å kunne bruke et språk, er at man kan få skrevet bokstavene i språket, avslutter han.

 • NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med Google. De har ikke svart på våre henvendelser.
 • Se hvordan Vilde Márjá lærer seg å flørte på samisk:
Vilde Márjá Eriksen Hansema (22) lærte seg samisk. En håndbok var til stor nytte. Til høsten kommer håndboka ut som app.

SJEKKING: Vilde Márjá Eriksen Hensema (22) lærte seg samisk. En håndbok var til stor nytte. Til høsten kommer håndboka ut som app.

Korte nyheter

 • Cengiz Al: Giitevaš go beasai lohkat Duohtavuođakommišuvnna raporttas

  Dáiddár Cengiz Al lea giitevaš go beasai Našunálateáhtera lávddis lohkat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporttas mii almmuhuvvui geassemánu 1. beaivvi.

  Eambbo go 30 tiimma, birra jándora, lohke sihke dáiddárat, politihkkarat, ieš guđet ge ásahusaid ovddasteaddjit ja olbmot buot agiin dan eambbo go 700 siidosaš raportta jitnosit.

  Kvenateáhtera teáhterhoavda, Frank Jørstad, lei okta máŋgasis geasa gulai lágidit lohkama.

  – Sii atne dehálažžan gávdnat olbmuid miehtá riikka. Maiddái ahte majoritehtaálbmot galggai dovdat gullevašvuođa dása. Danne dárbbašedje dakkár olbmuid go Cengiz Al lohkat raportta.

  Cengiz Al
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Deatnu dáhtošii eambbo dieđuid korrupšuvnnas

  Deanu gielda dáhtošii diehtit leat go eambbo olbmot čadnon korrupšuvdnii ja nu maid ruđalaččat sivalačča dasa go gielda lea massán badjel 20 miljon kruvnna.

  Diimmá geasi dubmejuvvuiga guovttis njealji ja viđa jagi giddagassii j máksit buhtadasa go leigga buijján alcceseaskka ruđa maid de leaba speallan eret.

  Gielddadirektevra Inger Eline Fjellgren dadjá iežaset hálidit geahčadit 2010 rájes logi jagi maŋás, oaidnin dihtii lea go vuođđu čužžehit ášši dás.

  Duorastaga galgá ovdagoddi mearridit čuovvolit go gielddadirektevrra árvalusa bidjat olggobeali olbmuid guorahallat ášši.

  Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK
 • Jaffery galgá jođihit Stuorradikki barggu raporttain

  Lubna Jaffery Bargiidbellodagas galgá jođihit Stuorradikki barggu Duohtavuođa kommišuvnna raporttain.

  Jaffery lea Stuorradikki Dárkkistan- ja konstitušuvdnalávdegotti vuosttas nubbijođiheaddji.

  – Dan go ollu sámit, kvenat ja meahccesuopmelaččat eai beassan leat geat sii leat iežaset gielain ja eallinvugiin, de dovdá son stuorradiggepolitihkarin ahte dát lei áigojuvvon polithkka maid Stuorradiggi lei dohkkehan, dadjá son.

  Lubna Jaffery
  Foto: Magnus Ridola