Hopp til innhold

Etterlyste samisk tastatur hos Google – fikk svar etter syv år

Sametingsdirektør Rune Fjellheim retter kritikk mot det amerikanske gigantselskapet. Selskapet nekter å gjøre noe.

Google-logoen og samisk tastatur på iPhone

INGEN SAMISK: I flere av de store operativsystemene til smarttelefoner finnes ikke komplette samiske tastaturer.

Foto: Anders Boine Verstad/Robyn Beck / NRK/AFP

– Jeg har aldri skjønt hvorfor store selskaper ikke støtter urfolksspråk. Det ville vært en smal sak for dem å rette opp i det, sier Fjellheim til NRK.

For syv år siden sendte han en e-post hvor han etterspurte samiske tastatur til operativsystemet. Han ønsket at de skulle få lagt inn samiske bokstaver på smarttelefonen.

Problemet er utstrakt for samiske brukere. De kan ikke skrive sine navn med samiske bokstaver og stedsnavn må skrives med tilnærmede like bokstaver.

Syv år etter mailen kom svaret fra selskapet.

– Foreløpig avslutter vi problemet som «vil ikke ordne opp (foreldet)», svarte Google.

– Myndighetene må ta ansvar og kreve at det kommer med alternative språk, slik at samiskbrukere for eksempel kan skrive š og č i navnet sitt, sier Fjellheim.

 • Se hele svaret fra Google i bildet under:
Svar fra Google til sametingsdirektør Rune Fjellheim på mail om samisk tastatur

SVARET: Syv år etter at mailen ble sendt, svarte Google. Svaret på språkspørsmålet var et klart nei.

Foto: Skjermdump / Privat

Ønsker å løfte språkets verdi

Dagens løsning for samiskbrukere kommer gjennom tredjepartsutviklere. Her finnes det flere applikasjoner som gjør det mulig å få samiske tastatur.

Det Fjellheim nå ønsker, er at samiske bokstaver og eventuelt tastaturer kommer som en standardløsning når du kjøper en ny telefon.

– Dette ville løftet det samiske språkets verdi, sier Fjellheim.

Sametingets direktør Rune Fjellheim sitter i direktørstolen

ENKEL SAK: Sametingsdirektør Rune Fjellheim mener det ville vært en enkel sak å implementere de samiske bokstavene i tastaturet.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Maren Benedicte Nystad Storslett, leder for Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U), er enig med sametingsdirektøren.

Hun har en drøm om at de store selskapene som Apple og Google nå tar ansvar og legger til samiske bokstaver eller tastatur i sine operativsystemer.

– Samisk burde ikke bare brukes hjemme og på skolen. Vi ønsker at samisk skal få en større plass i hverdagen og på arenaer hvor ungdommer oppholder seg, sier Storslett.

– Tenk så fantastisk det ville vært hvis Netflix fulgte etter og begynte å tekste alt på samisk, fortsetter hun.

Maren Benedicte Storslett

STOLTHET: Leder i NSR-U, Maren Benedicte Nystad Storslett, tror en utrulling av samiske tastaturer ville bidratt til stolthet og fellesfølelse blant samer i Norge.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Har allerede bedre tastatur

Men Trond Trosterud, som er språkprofessor ved Universitetet i Tromsø, tror ikke løsninga med dårligere tastatur innarbeidet i operativsystemet er veien å gå.

Han mener det allerede finnes et bedre tilbud via tredjepartsutvikleren Divvun. Den tilbyr et fullverdig samisk tastatur, korrektur og foreslåtte ord på smarttelefoner.

Dermed tror språkprofessor at flesteparten av dem som ønsker å skrive samisk på mobil, allerede gjør det i dag.

– Det å skrive samisk med et tastatur hvor du må holde tastene lenge nede for å få samiske bokstaver, gjør at det går saktere å skrive. Da blir det lettere å velge norsk, mener Trosterud.

– Jeg mener at tastaturproblemet allerede er løst takket være Divvun-tastaturet, så jeg er ikke så pessimistisk med at Google ikke har samisk tastatur. Man kan allerede få samiske tastatur med korrektur og foreslåtte ord via Google Play, sier Trosterud.

Trond Trosterud

GODT NOK: Språkprofessor Trond Trosterud mener språktilbudet på smarttelefoner allerede er godt nok og ser lite nytte i å ha kun samiske tastatur.

Foto: Linn Margrete Påve / Nrk Sápmi

Sametingsdirektør Fjellheim mener på sin side at forutsetningene må være på plass før man går videre.

– Forutsetningene for å kunne bruke et språk, er at man kan få skrevet bokstavene i språket, avslutter han.

 • NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med Google. De har ikke svart på våre henvendelser.
 • Se hvordan Vilde Márjá lærer seg å flørte på samisk:
Vilde Márjá Eriksen Hansema (22) lærte seg samisk. En håndbok var til stor nytte. Til høsten kommer håndboka ut som app.

SJEKKING: Vilde Márjá Eriksen Hensema (22) lærte seg samisk. En håndbok var til stor nytte. Til høsten kommer håndboka ut som app.

Korte nyheter

 • Eai váidde sámevaši

  Olbmot eai váidde politiijaide go vásihit sámevaši. Sihke Romssa ja Finnmárkku politiijaguovlluin leat dán rádjai ožžon dušše ovtta váidaga sámevašis. Sámi psyhkalaš dearvvašvuođa raporttas vástidit njealji sápmelaččas golmmas, ahte leat vásihan vealaheami sámevuođa geažil. Árktalaš universitehta Romssa UiT professor Ketil Lenert Hansen ii hirpmástuhte dát ahte nu unnán váidet politiijaide sámevaši.

  Skjermdump av samehets på Facebook.
  Foto: Skjermdump / Facebook
 • Dohkketmeahttun láhtten

  Bådådjos vásihii 5- jahkásaš bártnáš sámevaši go miessemáno 17. beaivve beaivve lei mánáidráiddus vázzimin. Sus lei gákti badjelis ja sámeleavga gieđas. Olles olbmot cuiggodedje go sámeleavgan lei ávvudeamen Norgga nationálabeaivve.
  Bådåddjo sátnejođiheaddji Ida Pinnerød reagere garrasit dasa ja dadjá ahte lea áibbas dohkketmeahttun láhtten.

  –Unohas go 5- jahkásaš bártnáš dien vásihii mii lea njulgestaga rasisma. Das ferte juoidá dahkat, dadjá son. Bártnáža eadni Hege Annie Nordlund Hagen dadjá ahte vaikko son lea suhttan, de bártnáš ii galgga oaffarin šaddat ja dát ságastallan gullá ollesolbmuide.

  Hege Annie Nordlund Hagen og sønnen står med hvert sitt flagg i hånda. Hege med et norsk flagg, og Magnus har et samisk flagg. Hege er iført en nordlandsbunad, mens Magnus har på seg ei kofte.
  Foto: Privat
 • – Stuoráp gå Tråante 2017

  – Sáme kultuvrra l riek stuorra oasse dat stuorra prosjevtas mij ålles Europav gåbttjå. Bådåddjo l má europalasj kultuvrraoajvestádan válljidum jagen 2024.

  Plánaj lij barggamin gåktu, majna ja gudi dasi galggi oassálasstet, ja gåktu ålles Europaj ja aj ålles væráldij vuosedit mij la kultuvrra dan guovlon.

  Europalasj kultuvrraoajvestádan sihtá javllat ålles Nordlánnda la maŋen danna. Ja sáme kultuvrra l má riek stuora ja luondulasj oasse dassta.

  – Bådåddjo 2024 galggá sjaddat edesik sæmmi stuorak gå Roandem 2017, ja vájbi stuoráp.

  Dav tjuottjot prográmmajådediddje prosjevtan Henrik Sand Dagfinrud Bådåddjo 2024:n. Bådåddjo 2024 la má stuorra dáhpádus mij vihpá ålles jagev 2024. Europalasj kultuvrraoajvvestáda sihtá javllat dat la akta værálda stuorámus dáhpádusájs mij guosská kultuvrra- ja sebrudakåvddånahttemij.

  Ulmme dájna la Bådåddjo, Nordlánnda ja ålles rijkaguovllo tjalmostahteduvvá nasjonálalattjat ja aj gasskarijkalattjat, ja duodden europalasj kultuvrraaktisasjvuodav åvddånahttet. Ja dan jage de Bådåddjo galggá dáv stuorra dáhpádusáv plánit ja ásadit ålles jagev ásadimij ja prosjevtaj aktisattjat gasskarijkagasj, rijkalasj, guovlulasj ja bájkálasj fámoj.
  – Rahpam dát stuorra jahkásasj dáhpádusás la guovvamáno dan jage, nav lahka sáme álmmukbiejve gå máhttelis, subtsas prográmmajådediddje Henrik Sand Dagfinrud.

  – Ja sáme oasse galggá luondulasj oasse liehket dássta. Avtastahtedum oasse, javllá Dagfinrud.

  Gulldala Julevmagasijnav dán ássje birra

  Folk i gatene jubler over at Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad 2024
  Foto: Per Inge Johnsen / Bodø kommune