– Ingen hyggelig dag

Sametingspresident Aili Keskitalo søker om fratredelse.

Søker om fratredelse
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Plenum aksepterte avskjedssøknaden enstemmig.

Dermed er det klart at Keskitalo går av som sametingspresident.

– Dette er selvsagt ingen hyggelig dag, sier hun til NRK.

Hun er den første sametingspresidenten som søker og innvilget fratredelse.

Dette sa Aili

"Møteleder.

Som det nå er kjent, har sametingsrådet kommet i mindretall på Sametinget. Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe meddelte dette på en pressekonferanse 14. september i år.

Der understreket jeg at NSR fortsatt vil arbeide for et styringsdyktig alternativ for Sametinget for resten av valgperioden 2005-2009.

I tiden etterpå har NSR vurdert og arbeidet med ulike alternativer. Dette av hensyn til Sametingets handlekraft for den framtidige samfunnsutviklingen.

Arbeidsreglene for slike tilfeller i Sametinget er fastsatt i Sametingets grunnregler § 2-3. NSR har fortsatt mål å legge til rette for etableringen av et styringsdyktig alternativ i Sametinget. For å få dette til på en ryddig og framtidsrettet måte, har jeg derfor kommet til å ville søke om avskjed for sametingsrådet."

Oanehaččat

  • Gomihan suohkana mearrádusaid

    Romssa Fylkkamánni lea gomihan vuodjinlobi man Leaŋgáviika dálvet juolludii golmmá jahkái Finnsnes dievdui. Dievdu lei ohcan lobi geasehit gálvvuid biilaluottas iežas bartii mii lea Várevuoljávri lahka Leaŋgaviika suohkanis. Lei Leaŋgaviika leansmánni guhte lei lokten sierravuodjinlobiid mearrádusaid Romssa Fylkkamánnái.

    Romssa fylkkamánni birasgáhttendirektevra ja doaibma fylkkamánni, Evy Jørgensen, muitala ahte sii leat gomihan mearrádusa danin go suohkan lea rihkon lága sierralobiid juolludeamis. 4 dain 7 sierralobiin maid leansmánni váiddi leat gomihuvvon, muitala Jørgsen.

  • Doarjja vuodjanoahpahussii

    Finnmárkku Fylkkamánni lea juolludan 97 500 ruvnno doarjaga vuodjanoahpahussii aitto Norgii boahtán minoritehtagielagiidda. Lea Álttá suohkan ja Álttá Helsebad ásahus mat leat ohcan doarjaga go áigot lágidit vuodjanoahpahusa 65 minoritehtagielat ohppiide Álttá suohkanis. Áigumuš lea ahte vuodjanoahpahus álggahuvvo 2016 čavčča ja loahpahuvvo 2017 geassemánus.

Laster Twitter-innhold