– Ingen hyggelig dag

Sametingspresident Aili Keskitalo søker om fratredelse.

Søker om fratredelse
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Plenum aksepterte avskjedssøknaden enstemmig.

Dermed er det klart at Keskitalo går av som sametingspresident.

– Dette er selvsagt ingen hyggelig dag, sier hun til NRK.

Hun er den første sametingspresidenten som søker og innvilget fratredelse.

Dette sa Aili

"Møteleder.

Som det nå er kjent, har sametingsrådet kommet i mindretall på Sametinget. Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe meddelte dette på en pressekonferanse 14. september i år.

Der understreket jeg at NSR fortsatt vil arbeide for et styringsdyktig alternativ for Sametinget for resten av valgperioden 2005-2009.

I tiden etterpå har NSR vurdert og arbeidet med ulike alternativer. Dette av hensyn til Sametingets handlekraft for den framtidige samfunnsutviklingen.

Arbeidsreglene for slike tilfeller i Sametinget er fastsatt i Sametingets grunnregler § 2-3. NSR har fortsatt mål å legge til rette for etableringen av et styringsdyktig alternativ i Sametinget. For å få dette til på en ryddig og framtidsrettet måte, har jeg derfor kommet til å ville søke om avskjed for sametingsrådet."

Oanehaččat

  • Cielaheapmi oassi árgabeaivvis

    Cielaheapmi ja áitin sosiála mediaid bokte, lea oassi olu mánáid ja nuoraid árgabeaivvis. Iskkadeamis maid NRK lea čađahan neahttagivssideami birra, de dadjet 8 logi rektoris ahte sii dihtet ahte sin skuvllas lea neahttagivssideapmi. Nuoraidskuvla oahppi Grethe Julianne Skum muitala ahte son vásiha beaivválažžat ahte su olbmát givssiduvvojit sosiála mediain. Son lea maid ieš givssiduvvon dán ládje.

  • Oidnet buriid bohtosiid

    Eanandoalloministara Jon Georg Dale dadjá ahte lea vejolaš oaidnit buriid bohtosiid maŋŋel go Finnmárkkus leat geahpidan boazologu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta dadjá ahte maŋŋel go máŋga jagi lea leamašan beare olu boazu guohtuneatnamiid hárrái, de lea dál dat dilli šaddan buoret. Ministtar dadjá ahte boazolohku lea dál measta olahan dan mihttu maid sii ledje bidjan Finnmárkui.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå