Sametinget: – Rett til fiske, bedre vei og mobildekning

Er blant det som må til for at sjøsamiske samfunn skal utvikles i riktig retning, ifølge Sametingets plenum.

Frostrøyk

Sametinget vil forhindre at sjøsamiske samfunn forblir i rettighetskulda.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

På torsdag var sjøsamiske samfunn debatert i Sametingets plenum. For at sjøsamene skal få en god utvikling var representantene samstemt om at det er mange endringer som må til.

– Sametinget og regjeringen kan ikke bare kaste vrak på de historiske rettighetene som sjøsamene har bygd opp etter århundre med fiske, konstaterer NSRs Christina Henriksen.

Sier vedtaket krenket menneskerettighetene

Hun sier at Sametinget igjen må ta opp Kystfiskeutvalgets, også kalt Smith-utvalget, forslag. Forslaget gikk ut på å gi kystbefolkningen i Finnmark tilbake rettighetene til å fiske langs kysten.

Christina Henriksen i kofte utenfor Sametinget

Christina Henriksen (NSR) mener regjeringen må rette opp i feilen som ble begått.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Utvalgets rapport ble i sin tid tilsidesatt, og regjeringen og Sametinget inngikk et kompromiss der en hvis del av kvoten ble satt av til kystfiskerne i Finnmark.

NSR går så hardt ut som å kalle dette kompromisset for krenking av menneskerettigheter.

– Da Stortinget og regjeringen i 2012 mente at sjøsamisk fiske ikke kommer inn under urbefolkningsrettighetene ble vedtaket gjort på feil grunnlag og uriktige opplysninger, mener Henriksen.

Hun og partiet hennes vil nå ha en felles konferanse der Sametinget, Stortinget og regjeringen kan gå sammen for å drøfte hva som gikk galt da staten sa nei til Smith-utvalgets forslag.

Dersom utvalgets innstilling ville blitt tatt til følge ville fiskere bosatt langs Finnmarkskysten ha rett til fisken utenfor stuedøra.

– Småbåtene bringer inn kvalitetsfisk

Fra Sametingets talerstol var det flere som tok til ordet. Høyres Ellen Kristina Saba tror det er en fordel dersom det er de mindre båtene som tar brorparten av fangsten.

– Småbåtene bringer inn kvalitetsfisk, og det er kvalitet folk i dag vil ha, ikke fisk som er frosset ned slik trålerne gjør det. Så ved å sikre at kystfiskerne har større kvoter, vil man også følge konsumentenes ønske, mener Saba.

Uten at Arbeiderpartiet tok opp Smith utvalget, så talte Ronny Wilhelmsen også sjøsamenes sak:

Ronny Wilhelmsen på Sametingets talerstol

Ronny Wilhelmsen (Ap) uttrykte fra Sametingets talerstol hvor viktig fisken er for bosetting langs kysten.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi mener at trålernes fangst må reduseres, og at generelle dispensasjoner til båter over 15 meter ikke gis inne i fjordene.

Pådriver for vei og mobildekning

Men fisken alene er ikke nok for å trygge bosetningen i sjøsamiske områder, sa Aps Vibeke Larsen fra talerstolen.

– Veiforbindelser og infrastruktur er også viktig, og selv om ikke Sametinget kan bygge veier, så kan vi være pådrivere for utbygging av veier.

Hun fikk støtte fra Nordkalottfolkets Kjetil Romsdal:

– God mobil- og internettdekning er også et viktig premiss for de sjøsamiske områdene.