Hopp til innhold

Refser Oljefondets urfolksetikk

Urfolk blir ikke ivaretatt godt nok av Oljefondet, mener Sametinget. Nå vil de ha "kjøreregler" som styrker urfolkskampen.

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka

REFSER OLJEFONDET; Sametingsrådet har skrevet et brev til Oljefondet der de ber om egne regler for hvordan saker som involverer urfolks skal behandles. Her er Sametingspresident Aili Keskitalo og rådsmedlem Silje Karine Muotka til høyre.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Urfolksrett blir ikke godt nok ivaretatt av Oljefondet, sier Silje Karine Muotka som er rådsmedlem i Sametingsrådet i Sametinget.

Sametingsrådet er et en slags regjering for Sametinget. Og nå refser de Oljefondet.

Flere krav til fondet

Rådet har formulert et skarpt brev til Oljefondet (Statens Pensjonsfond), eller NBIM, Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet. I brevet ramses opp en rekke mangler og krav overfor Oljefondet om urfolk;

 • Det bør utarbeides egne forventningsdokumenter som ivaretar urfolksretten
 • Sametinget bør konsulteres under utarbeidelsen av slike forventningsdokumenter

Sametinget mener at det i dag foregår næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med urfolksrettigheter, og som bringer med seg forurensing eller krenker urfolk på andre vis.

Norsk gruve eksempel

Sametinget bruker et norsk gruveselskap i Finnmark som har oppstart i år, som eksempel på urfolkstemmer som ikke blir hørt.

De bruker dette eksempelet selv om de vet at Oljefondet ikke investerer i selskaper her hjemme. Men dette eksempelet mener de kan kopieres til andre deler av verden hvor Oljefondet investerer.

Natur og ungdom demo.

DEMONSTRASJON; Natur og ungdom holder demonstrasjon mot gruvedumping i Repparfjord i Finnmark, utenfor Stortinget i februar 2019. Denne planlagte kobberdriften strider mot urfolksretten, mener Sametinget.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Nussir er et eksempel i Norge der det er stor fare for sjødeponi og forurensing i ettertid. Dette er bare et eksempel som kan kopieres til andre land der det også er sjødeponi. Urfolk må bli hørt, sier Silje Karine Muotka.

Oljefondets oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner via investeringer, på en etisk måte. Dette betyr egentlig å tjene penger for min og din fremtid på en ålreit måte.

Skjermdump av Oljefondets løpende verdi

OLJEFONDET; Oljefondet forvalter og investerer enorme summer på vegne av nordmenn hver eneste dag.

Foto: Skjermdump

Men urfolksretten er altså gått i glemmeboken her, dermed er det fare for investeringer i selskaper som bryter urfolksretten, mener Sametinget.

– Vi ser at andre investeringsbanker har utarbeidet egne retningslinjer som ivaretar urfolksretten, sier Silje Karine Muotka.

– Gode eksempler

Blant annet viser Sametinget til at både Citigroup og Standard Chartered i fjor har bestemt seg for at det ikke skal investeres i gruveprosjekter, som innebærer deponering av gruveavfall i havet.

Citigroup

GODT EKSEMPEL; Investeringsbanken Citigroup er et godt eksempel, mens Oljefondet er et dårlig eksempel, mener Sametingsrådet.

Foto: Paul Sakuma / AP

Det fremtidige gruveprosjektet i Nord-Norge er eksempelet i brevet til Oljefondet.

– Vi viser til disse bankenes nye retningslinjer fordi kapital har påvirkningskraft overfor selskaper på sikt. Andre storbanker tar ansvar, mens det gjør ikke Oljefondet tilstrekkelig. Vi må få på plass en egen håndbok for urfolk, slik det finnes for andre sektorer i Oljefondet, sier Muotka.

Resultat 3.kvartal 2018 Statens pensjonsfond utland

FORVENTNINGER; Oljefondet har utarbeidet syv "håndbøker", eller forventningsdokumenter, til selskaper som det kan investeres i eller ikke. De mener urfolksrett er tilstrekkelig håndtert i forventningsdokumentet om menneskerettigheter.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oljefondet har nemlig nemlig utarbeidet forventningsdokumenter til selskaper som det kan investeres i. Her formulerer de sine tydelige forventninger til selskapen de er investert i, knyttet til syv forskjellige temaer;

 • Barns rettigheter
 • Menneskerettigheter
 • Klimarisiko
 • Bærekraftig bruk av havet
 • Vannforvaltning
 • Korrupsjonsrisiko og skatt
 • Åpenhet

Avviser Sametinget

Men Oljefondet vil ikke følge opp Sametingets oppfordringer om å utarbeide et forventningsdokument spesielt om urfolk.

PRESSEANSVARLIG; Marthe Skaar er presseansvarlig i Norges Bank Investment Management.

PRESSEANSVARLIG; Marthe Skaar er presseansvarlig i Norges Bank Investment Management.

Foto: NBIM

De mener urfolksretten allerede er godt nok ivaretatt i et av forventningsdokumentene som handler om menneskerettigheter.

Grunnen er at forventningsdokumentet om "Menneskerettigheter" tar utgangspunkt i et FN-dokument med veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter der urfolksrettigheter fremheves.

– Vårt utgangspunkt er dermed at urfolks rettigheter er en av flere aktuelle problemstillinger for selskapene, skriver Marthe Skaar, presseansvarlig ved Norges Bank Investment Management til NRK Sápmi.

Vil ha egen urfolksveileder

– Jeg er glad for at de arbeider med dette og viser til FN dokumenter, men vi synes ikke det er nok. Vi ønsker en egen veileder for urfolksrett, sier Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka

GLAD FOR FN-FOKUS; Men likevel er det ikke nok fra Oljefondet, mener Silje Karine Muotka. Hun vil ha et særskilt fokus på urfolk formulert i en egen "håndbok" for selskapene.

Foto: Sametinget / Pressebilde / NRK

Presseansvarlig registrerer at Sametinget bruker et norsk selskap som eksempel i brevet.

–Vi er ikke investert i norske selskaper, og kan naturlig nok ikke kommentere norske selskap, sier Marthe Skaar.

Kvittet seg med palmeolje

Derimot viser Oljefondet til at det i 2012 ble gjennomført risikobaserte nedsalg i sektorer som de ikke anså som bærekraftig på sikt, blant annet avskoging og produksjon av palmeolje. Siden 2012 har Oljefondet solgt seg ut av 34 palmeoljeselskaper.

File photo of a worker unloading palm fruit at a palm oil plantation in Peat Jaya, Jambi province on the Indonesian island of Sumatra

PALMEOLJE; Arbeidere lesser av palmeoljefrukt i Peat Jaya, Jambiprovinsen på Sumatra i Indonesia. Oljefondet har jobbet aktivt for å selge seg ut av palmeoljeselskaper.

Foto: Antara Foto / Reuters

– De senere årene har vi også hatt dialog med banker om retningslinjer for utlån i forbindelse med avskoging og utvinningsaktivitet, der utnyttelse av urfolk var blant temaene vi brakte opp, skriver presseansvarlig Marthe Skaar i e-post til NRK Sápmi.

Korte nyheter

 • Addán politiijaide digitálalaš materiála

  Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

  Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

  Andrej Medvedev
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Vasara luvvejuvvon stáhtačállin

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin johtolatministara ovddas otná rájes. -Bearaš lea háliidan davás ja dál lei áigi guođđit doaimma, lohká Johan Vasara. Son lohká olu oahppan ja vásihan dan beannot jagis go leamaš stáhtačálli.

  Gula jearahallama dás.

  Olles jearahallama gulat Veaigesáddagis.

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin.
 • Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

  Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

  Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nordkalottfolket