Hopp til innhold

Fortsatt 11 milliarder «norske penger» i «Black Snake»: – Fører Trumps oljepolitikk

Det norske folk eier via Oljefondet over 11 milliarder kroner i aksjer i den omstridte oljerørledningen Dakota Access. – Katastrofe for drikkevannet, mener miljøforkjempere.

Collage av politi som arresterer demonstrant, Donald Trump og Anja Bakken Riise

– TRUMP-POLITIKK: Anja Bakken Riise er leder for miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, hun mener Norge ikke bør ta del i Donald Trumps oljeiver. På bildet til høyre kan man se at det var både en mur og piggtrådgjerde rundt byggingen av oljerørledningen i fjor.

Foto: EVAN VUCCI/RENATE MADSEN/JAMES MACPHERSON / AP/FIHV/AP

Til tross for at alle norske banker solgte sine aksjeinvesteringer i selskapene som eier og drifter den omstridte oljerørledningen Dakota Access (DAPL) i fjor, så holder Oljefondet på alle sine investeringer i de samme selskapene.

– I dag bidrar vi alle, som eiere av Oljefondet, til å krenke urfolks rettigheter gjennom store investeringer i den svært omstridte Dakota Access-rørledninga, sier Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise til NRK.

Det er det norske folk som eier Oljefondet. Til sammen investerer Oljefondet over 11 milliarder i DAPL-selskapene. Framtiden i våre hender mener Norges investeringer er en støtte til USAs president Donald Trumps strategi.

– Oljefondet fører på mange måter Trumps oljepolitikk. Presidenten la personlig prestisje i denne oljerørledningen da han i januar i fjor valgte å gjenopplive byggingen av rørledningen, som vil frakte 470.000 fat klimafiendtlig olje, hver eneste dag, mener Bakken Riise.

Utbyggingen av oljerørledningen ble stanset i 2016, men en av de første tingene Donald Trump gjorde som president, var å skrive under en presidentordre om å fullføre utbyggingen.

Oljefondets investeringer i DAPL-selskaper per 31.12.2017

Navn på selskap

Oljefondets investeringer

Energy Transfer LP

2 071 382 487

Phillips 66 / Phillips 66 Partners

4 691 543 379

Marathan Petroleum

3 616 747 415

Enbridge Energy Partners

818 793 200

Totalt:

11 198 466 481

Kilde: nbim.no

Går igjennom drikkevannskilde

Oljerørledningen kalles for «The Black Snake» av urfolkene som bor i Nord Dakota i USA, der store deler av den nesten 2000 km lange oljerørledningen strekker seg. Lakota- og dakotafolkene mener det bare er et tidsspørsmål før en lekkasje vil forgifte drikkevannet deres.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

– OVERKJØRING: Svs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at urfolks rettigheter har blitt overkjørt i USA i forbindelse med oljerørledningen.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Protestene mot «The Black Snake» kalles av mange den største felles demonstrasjonen av urfolk, og har skapt engasjement over hele verden.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken vil jobbe med å skjerpe kravene til hvilke selskap Oljefondet kan investere i.

– Dette oljerøret er en potensiell miljøbombe som truer urfolksrettigheter. Oljefondet burde aldri ha investert i disse selskapene, sier stortingsrepresentant Haltbrekken til NRK.

Ingen svar på hva som skjer videre

Norges Finansdepartement fastsetter de overordnede rammene til Oljefondet, mens et eget råd står for å passe på at de etiske retningslinjene til fondet følges.

Finansdepartementet vil fortsatt ikke svare på om det er aktuelt å trekke investeringene, og henviser til Etikkrådet og Norges Bank.

– Det er hovedstyret i Norges Bank som fatter beslutning om observasjon eller utelukkelse, skriver Finansdepartementets underdirektør Eva-Karin Dahle Rabben i en e-post til NRK.

Norges Bank Investment Managements (NBIM) kommunikasjonsdirektør Thomas Sevang skriver til NRK at de ikke svarer på investeringsbeslutninger som gjelder enkeltselskap.

– Oljefondet har ikke meninger om utenrikspolitiske spørsmål eller andre lands interne politiske anliggender. Vi har derfor ingen kommentar til uttalelsene fra Framtiden i våre hender, skriver Fevang.

Etikkrådet kommenterer kun saker de har kommet med råd til.

Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

– PÅ HØY TID: Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord mener det er på høy tid at Oljefondet trekker seg ut av DAPL-selskapene.

Foto: Erik Waage / NRK

Urfolksrepresentanter fra USA har hatt møter med Etikkrådet om DAPL, men foreløpig er det ikke kommet noen tilråding i saken.

– Det er en ansvarsfraskrivelse

Norges Bank foreslo i november i fjor at Oljefondet slutter å investere i olje- og gassaksjer.

Det første Oljefondet bør gjøre er å trekke seg ut av DAPL-selskapene, mener Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord. Han kaller DAPL et av de verste prosjektene i verden.

– Jeg tror at vi i framtiden vil skamme oss over at Norge var så involvert i denne oljerørledningen. Det er en ansvarsfraskrivelse når finansdepartementet ikke svarer på spørsmål i denne saken, sier Eiterjord til NRK.

Dakota access pipeline

«THE BLACK SNAKE»: Dakota Access Pipeline kalles for «The Black Snake» av urbefolkningen i USA. Bildet er fra utbyggingen. Nå frakter den 2000 km lange oljerørledningen 470 000 fat i døgnet fra Bakken-feltet til oljeraffinerier i Illinois.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.