Fortsatt 11 milliarder «norske penger» i «Black Snake»: – Fører Trumps oljepolitikk

Det norske folk eier via Oljefondet over 11 milliarder kroner i aksjer i den omstridte oljerørledningen Dakota Access. – Katastrofe for drikkevannet, mener miljøforkjempere.

Collage av politi som arresterer demonstrant, Donald Trump og Anja Bakken Riise

– TRUMP-POLITIKK: Anja Bakken Riise er leder for miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, hun mener Norge ikke bør ta del i Donald Trumps oljeiver. På bildet til høyre kan man se at det var både en mur og piggtrådgjerde rundt byggingen av oljerørledningen i fjor.

Foto: EVAN VUCCI/RENATE MADSEN/JAMES MACPHERSON / AP/FIHV/AP

Til tross for at alle norske banker solgte sine aksjeinvesteringer i selskapene som eier og drifter den omstridte oljerørledningen Dakota Access (DAPL) i fjor, så holder Oljefondet på alle sine investeringer i de samme selskapene.

– I dag bidrar vi alle, som eiere av Oljefondet, til å krenke urfolks rettigheter gjennom store investeringer i den svært omstridte Dakota Access-rørledninga, sier Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise til NRK.

Det er det norske folk som eier Oljefondet. Til sammen investerer Oljefondet over 11 milliarder i DAPL-selskapene. Framtiden i våre hender mener Norges investeringer er en støtte til USAs president Donald Trumps strategi.

– Oljefondet fører på mange måter Trumps oljepolitikk. Presidenten la personlig prestisje i denne oljerørledningen da han i januar i fjor valgte å gjenopplive byggingen av rørledningen, som vil frakte 470.000 fat klimafiendtlig olje, hver eneste dag, mener Bakken Riise.

Utbyggingen av oljerørledningen ble stanset i 2016, men en av de første tingene Donald Trump gjorde som president, var å skrive under en presidentordre om å fullføre utbyggingen.

Oljefondets investeringer i DAPL-selskaper per 31.12.2017

Navn på selskap

Oljefondets investeringer

Energy Transfer LP

2 071 382 487

Phillips 66 / Phillips 66 Partners

4 691 543 379

Marathan Petroleum

3 616 747 415

Enbridge Energy Partners

818 793 200

Totalt:

11 198 466 481

Kilde: nbim.no

Går igjennom drikkevannskilde

Oljerørledningen kalles for «The Black Snake» av urfolkene som bor i Nord Dakota i USA, der store deler av den nesten 2000 km lange oljerørledningen strekker seg. Lakota- og dakotafolkene mener det bare er et tidsspørsmål før en lekkasje vil forgifte drikkevannet deres.

Lars Haltbrekken i intervju situasjon på Stortinget

– OVERKJØRING: Svs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at urfolks rettigheter har blitt overkjørt i USA i forbindelse med oljerørledningen.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Protestene mot «The Black Snake» kalles av mange den største felles demonstrasjonen av urfolk, og har skapt engasjement over hele verden.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken vil jobbe med å skjerpe kravene til hvilke selskap Oljefondet kan investere i.

– Dette oljerøret er en potensiell miljøbombe som truer urfolksrettigheter. Oljefondet burde aldri ha investert i disse selskapene, sier stortingsrepresentant Haltbrekken til NRK.

Ingen svar på hva som skjer videre

Norges Finansdepartement fastsetter de overordnede rammene til Oljefondet, mens et eget råd står for å passe på at de etiske retningslinjene til fondet følges.

Finansdepartementet vil fortsatt ikke svare på om det er aktuelt å trekke investeringene, og henviser til Etikkrådet og Norges Bank.

– Det er hovedstyret i Norges Bank som fatter beslutning om observasjon eller utelukkelse, skriver Finansdepartementets underdirektør Eva-Karin Dahle Rabben i en e-post til NRK.

Norges Bank Investment Managements (NBIM) kommunikasjonsdirektør Thomas Sevang skriver til NRK at de ikke svarer på investeringsbeslutninger som gjelder enkeltselskap.

– Oljefondet har ikke meninger om utenrikspolitiske spørsmål eller andre lands interne politiske anliggender. Vi har derfor ingen kommentar til uttalelsene fra Framtiden i våre hender, skriver Fevang.

Etikkrådet kommenterer kun saker de har kommet med råd til.

Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

– PÅ HØY TID: Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord mener det er på høy tid at Oljefondet trekker seg ut av DAPL-selskapene.

Foto: Erik Waage / NRK

Urfolksrepresentanter fra USA har hatt møter med Etikkrådet om DAPL, men foreløpig er det ikke kommet noen tilråding i saken.

– Det er en ansvarsfraskrivelse

Norges Bank foreslo i november i fjor at Oljefondet slutter å investere i olje- og gassaksjer.

Det første Oljefondet bør gjøre er å trekke seg ut av DAPL-selskapene, mener Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord. Han kaller DAPL et av de verste prosjektene i verden.

– Jeg tror at vi i framtiden vil skamme oss over at Norge var så involvert i denne oljerørledningen. Det er en ansvarsfraskrivelse når finansdepartementet ikke svarer på spørsmål i denne saken, sier Eiterjord til NRK.

Dakota access pipeline

«THE BLACK SNAKE»: Dakota Access Pipeline kalles for «The Black Snake» av urbefolkningen i USA. Bildet er fra utbyggingen. Nå frakter den 2000 km lange oljerørledningen 470 000 fat i døgnet fra Bakken-feltet til oljeraffinerier i Illinois.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK