Hopp til innhold

- Dypt uenig med den nye organisasjonen

- Selv om de sier at de ikke er imot samisk kultur, så er de det, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Åse Pulk / Åse Pulk / NRK

- Jeg er grunnleggende uenig i alt denne organisasjonen står for, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

  GULDAL: -Sii vuosttildit sámi kultuvrra

Imot privatisering

I dag lanserte en gruppe en ny tverrpolitisk organisasjon som vil jobbe mot at samer til stadighet krever privatisering av land og vann.

-Vi understreker at vi ikke er mot samer eller samisk kultur, sier Lars Hapalahti, styreleder av den nye organisasjonen.

Finnmarksloven er en del av årsaken til den nye bevegelsen, EDL som står for Etnisk og Demokratisk Likeverd.

- Vi krever en del ressurser

Keskitalo mener den nye organisasjonen er imot samisk kultur, selv om organisajonen benekter det.

- Om en anerkjenner den samiske kultur,  så godtar man konsekvensene av den. Hvis man virkelig  har positive holdninger til den samiske kulturen, så godtar man at det kreves en del ressurser til å utøve den samiske kultur, sier Keskitalo.

Imot organisasjonen

Keskitalo understreker at det er organisasjons- og ytringsfrihet frihet i Norge og at det er del av demokratiet.

- Men jeg støtter ikke organisasjonen. Jeg er dypt uenig med organisasjonen og forholder meg til er at samefolket er anerkjent som et urfolk av regjering og storting. jeg forholder meg også til at Sametinget er en del av det norske demokratiet, og at vi har rettigheter, sier Keskitalio. 

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK