Fløtten frykter økt samehets

Leder for Finnmarkseiendommen, Erling Fløtten frykter at den nye organisasjonen EDL vil være med på å øke samehetsen i Finnmark.

Erling Fløtten
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

- Ja, det er jeg redd for. Nemlig at man spiller på en uro som var før loven kom, og den viderefører man nå ved å lage grupperinger. Det er ikke bra for utviklingen i Finnmark, sier Fløtten.

HØR: - Skaper samehets, mener FEFO-leder

GULDAL: - In adde manne EDL asahuvvo

Imot privatisering

 I dag lanserte en gruppe en ny tverrpolitisk organisasjon EDL, som står for Etnisk og Demokratisk Likeverd.

Organisasjonen vil motarbeide at land og vann kan privatiseres og at samisk kultur i mange deler av Finnmarksloven er angitt som kriterium, spesielt hva angår endret bruk av utmark.

Underskrifter mot Finnmarksloven

Ingen i EDLs styre vil i dag la seg intevjue, men en av styremedlemmene, Knut Skog, sier til NRK Sami Radio at deler av dette arbeidet er en videreføring av arbeidet som Jarl Hellesvik hadde, da han samlet over 11.000 underskrifter i kampen mot Finnmarksloven. Mer ønsker ikke Skog å si i dag.

Sentral i Alta Ap

Leder i interimstyret i EDL, Lars J. Hapalahti, er en sentral person i Alta Arbeiderparti.

Nestleder i Finnmark Arbeiderparti, Steinar Pedersen, sier at Finnmark Arbeiderparti ikke støtter denne organisasjonen.

- Også medlemmer i Arbeiderpartiet har full adgang til å være med på å danne nye organisasjoner, men  Finnmark Arbeiderparti står ikke bak opprettelsen av denne organisasjonen, sier Pedersen.

Favoriserer ingen

Finnmarkseiendommens styre, som har vært i funksjon i godt og vel ett år, jobber på grunnlag av Finnmarksloven.

- Syret i Finnmarkseiendommen har ikke fattet noen vedtak som favoriserer noen etniske grupper. Jeg synes folk burde ta litt hensyn til det også, sier Pedersen.