Publiserte students vitnemål på internett

En uteksaminert student fikk nylig karakterene sine publisert på Sametingets nettsider. – Dette visste jeg ingenting om, sier kvinnen som blir paff når NRK tar kontakt.

Publiserte vitnemål og karakterer

PRIVATE OPPLYSNINGER TIL OFFENTLIG SKUE: Den forhenværende studenten sendte vitnemålet sitt til Sametinget som dokumentasjon på fullførte studier. Men vitnemålet havnet på Sametingets nettsider, og ble dermed tilgjengelig for alle og enhver. (NRK har sensurert deler av innholdet).

Foto: Skjermdump / Sametinget.no

– Jeg har ikke sett det selv. Men dette har de jo ikke tillatelse til.

Dette sier den nyutdannede kvinnen når NRK slår på tråden. Hun blir overrasket, og opplever naturlig nok publiseringen av hennes vitnemål som ubehagelig.

Kvinnen, som er bosatt i Nord-Norge, ønsker ikke å stå frem med navn og ansikt i media.

Ved en feiltagelse publiserte Sametinget kvinnens vitnemål via Sametingets offentlige postjournal, noe som tilgjengeliggjorde vitnemålet for alle internettbrukere.

Av vitnemålet var det mulig å lese kvinnens karakterer i detalj.

Sametinget - Sámediggi

GJORDE POSTJOURNALBOMMERT: Etter det NRK kunne se, har kvinnens vitnemål ligget allment tilgjengelig i rundt en uke før Sametinget fjernet tilgangen. (Arkivbilde av sametingsbygningen i Karasjok).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fulgte regelverket – «straffet» med offentliggjøring

Kvinnen ble det tilbakelagte vårsemesteret ferdig med utdanningen sin, ved en av landets utdanningsinstitusjoner.

I forbindelse med studiene mottok kvinnen stipend fra Sametinget.

Ett av stipendkriteriene er at man etter endt utdanning sender Sametinget dokumentasjon på at man har gjennomført studiene. Slik dokumentasjon er naturlig nok gjerne vitnemålet.

Dette kravet fulgte kvinnen pliktoppfyllende til punkt og prikke.

Men resultatet ble dermed full offentliggjøring av karakterene hennes.

– Jeg kommer til å kontakte Sametinget om dette, sier en ordknapp eks-student.

Datatilsynet reagerer

Helge Veum i Datatilsynet

KRITISK: Avdelingsdirektør ved Datatilsynet, Helge Veum.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Datatilsynet

Kvinnen var ikke kjent med at hennes vitnemål lå tilgjengelig på Sametingets nettsider før NRK tok kontakt.

– Dette skulle aldri havnet på internett. Dette er informasjon som er unntatt offentlighet. Ens vitnemål er en privatsak.

Dette sier Helge Veum hos Datatilsynet.

Av vitnemålet er det ikke mulig å se hennes fulle 11-sifrede personnummer – men riktig nok hennes femsifrede fødselsdato i tillegg karakterene.

– Men her er det ikke fødselsdatoen, men karakterutskriften, som er det mest private og beskyttelsesverdige, bemerker Veum.

Uviss årsak

Anders Henriksen

BEKLAGER: Anders Henriksen ved Sametingets kommunikasjonsavdeling.

Foto: Anne Olli / NRK

– Jeg kan ikke kommentere det detaljerte innholdet i denne saken. Men dette er selvsagt beklagelig.

Dette sier Anders Henriksen hos Sametinget.

– Vi har vært i kontakt med kvinnen, og fjerner tilgangen til vitnemålet snarest mulig. Generelt er det aldri meningen å publisere slike opplysninger om enkeltpersoner, tillegger Henriksen.

– Er dette en menneskelig eller teknisk feil som har skjedd?

– Det kan jeg ikke kommentere, for det har jeg ennå ikke tatt rede på ennå, svarer Henriksen.

Utelukker ikke straffegebyr

Tidligere i sommer meldte NRK at fire kommuner hadde fått gebyr fra Datatilsynet på mellom 70.000 og 150.000 kroner, for å ha publisert sensitivt innhold om enkeltpersoner.

– Kan Sametinget vente lignende gebyr?

– Det kan jeg ikke vurdere i detalj gjennom media. Men i de sakene hvor vi har utstedt overtredelsesgebyr, så har det vært snakk om langt mer inngripende opplysninger enn vitnemål, svarer Helge Veum hos Datatilsynet.

Hos Datatilsynet forventer man nå en såkalt avviksmelding fra Sametinget.

– Det er et krav i slike saker, tillegger Veum.