– Viktig at deres historie blir hørt

Karasjok-ungdommen har skrevet bok om mobbing.

Barn alene

Illustrasjonsbilde.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Det er viktig at ungdommens egne historier og tanker omkring mobbing blir hørt og gjort tilgjengelig. Derfor ville vi bidra til prosjektet, sier sametingets visepresident Laila Susanne Vars.

Tekster og illustrasjoner om mobbing

Elevene ved 10. klasse i Karasjok fikk i fjor høst en stiloppgave av konfliktrådet og politiet der tittelen var "Ditt velvære - mitt ansvar". Nå blir alle stilene samlet i en samisk-norsk bok om mobbing hvor både forfatterne og illustratørene er samisk ungdom.

Sametinget ser viktigheten av en slik synliggjøring og tildelte tidligere denne uken 70.000 kroner til bokprosjektet.

Bakgrunnen for den kommende boken er den mye omtalte mobbeproblematikken i Karasjok. I fjor arrangerte ungdomspolitisk utvalg ved Sametinget et folkemøte der både konfliktrådet og barneombudet var tilstede.

I ettertid tok konfliktrådet og politiets familievoldskoordinator kontakt med skoleledelsen ved Karasjok ungdomsskole og sammen fant de fram til et opplegg for elevene.

Å være ungdom i Karasjok i dag

Elevene ved 10. klasse ble invitert til å diskutere temaer som hvordan det er å være ungdom i Karasjok i dag og hvordan forhindre mobbing. Resultatet er ulike tekster om mobbing skrevet av ungdom og som nå skal gis ut i bokform.

– Boka er et viktig bidrag til diskusjonen hvordan et samfunn skal kunne gripe tak i og finne løsninger på vanskelig saker slik mobbing er. Ungdommen skal selv være en del av løsningen. Den er derfor viktig lesestoff for Sametingets politikere slik at vi bedre kan forstå hvordan ungdommen i Karasjok tenker og hvilke løsninger de foreslår, sier sametingets visepresident Laila Susanne Vars i en pressemelding.