Samer får enerett til jakt og fiske i svensk sameby

Girjas sameby vant mot staten og har fått eksklusiv rett til jakt og fiske i samebyens året rundt-marker.

Matti berg i tårer etter dommen

Leder i Girjas sameby Matti Berg i tårer etter dommen

Foto: Anne-Ravna Allas, SR Sameradion & SVT Sápmi

I dag kl. 11 ble altså Girjas-dommen offentliggjort i Gällivare tingrett. Den svenske staten får ikke jakt- og fiskerett i området til Girjas sameby.

Slik ble dommen:

«Tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på Girjas samebys område.»

Her kan du lese mer om dommen.

Gledestårer og lettelse

Det var gledestårer og lettelse i tingretten da dommen ble kjent, melder SR Sameradion & SVT Sápmi , som sender direkte fra domsavsigelsen og pressekonferansen.

Girjas sameby hadde stevnet den svenske staten fordi de vil ha klarlagt hvem som har rett til å forvalte småviltjakten og fisket i området hvor samebyen eller reinbeitedistriktet har beitemarker.

Her kan du se kort oppsummert hva Girjas-saken egentlig handler om

Hovedforhandlingene i Girjas-saken var i Gällivare tingrett i mai og juni i fjor.

Leder i Girjas sameby Matti Berg har kommet til tingssalen i Gällivare for å følge domsavsigelsen. Han måtte felle noen gledestårer da dommen ble kjent, sammen med andre medlemmer i Girjas sameby.

– Nå kjenner jeg glede og lykke. Det var verdt all ventingen. Jeg er kjempeglad og det kjennes fantastisk, sier Sara Skum i Girjas sameby til SR Sameradion & SVT Sápmi.

Kan ankes i tre uker

Domsavsigelsen har blitt utsatt to ganger tidligere.

– Det er beklagelig at det ble så, men det var vanskelig å vite hvor lang tid dette skulle ta, ble det sagt i pressekonferansen i tingretten i dag.

Dommen kan ankes til hovrätten (som er det samme som lagmannsretten i Norge) i tre uker fra dagens dato, og er dermed ikke ennå rettskraftig. Ankes saken kan det ta 2 - 2 1/2 år før saken kommer opp i hovrätten.

Girjas mot staten

Girjas har kjempet mot staten i tingretten for rett til å forvalte småviltjakt og fiske i reinbeiteområdene deres.

Foto: SVT