Sameordførerne ønsker å fortsette

Ett år før kommunevalget sier de fleste av de ti ordførerne i de samiske kommunene at de ønsker å fortsette i ordførerstolen.

Sameordførere

De fleste ordførerne i de samiske kommunene er klare for å ta en ny periode som ordfører.

Foto: Fotomontasje / NRK

På spørsmål om ordførerne, i de ti kommunene i området for samisk språkforvaltning, ønsker å fortsette, så ser de fleste ut til å si ja.

I tillegg mener mange av de at de føler de har fått gjennomslag for sin politikk.

Klinkende klar på å fortsette

En av dem som er klinkende klar på at han vil fortsette er Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H).

– Ja definitivt har jeg ønske om det.

Definerer du deg som en god ordfører for kommunen?

– Det må den store meningsmålingen til neste år vise, hva folket mener.

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) har snart vært ordfører i åtte år. Lei er han ikke.

– Jeg har svart til nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet, at jeg stiller meg disponibel for en periode til.

Vurderer fire nye år

Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp) sier hun vurderer å stille igjen.

– Jeg må vurdere det når partiet eventuelt spør meg under nominasjonsprosessen.

Føler du at du har vært en flink ordfører?

– Jeg har gjort så godt jeg kan. Så håper jeg at folk synes vi har lyktes.

Guldal / Hør ordførerne nedenfor:

Sámi sátnejođiheaddjit háliidit joatkit doaimmas.