Kritiserer ordføreren for singel-løp

Opposisjonspolitiker tar ordføreren ved hornene i det hun kaller for en ekskluderende og unødvendig fremgangsmåte.

May Valle, førstekandidat Nordland Venstre

Formannskapsmedlem May Valle (V) i Hamarøy liker ikke ordførerens handlemåte

Foto: Nordland fylkeskommune

Opposisjonspolitiker i formannskapet i Hamarøy, May Valle (V), kritiserer ordføreren i kommunen for det hun kaller for en ekskluderende og unødvendig fremgangsmåte fra ordførerens side siden formannskapet ikke ble orientert om avdukingen av det to-språklige kommunenavn-skiltet på E6 senere samme dag.

Visste ikke noe

Formannskapet i Hamarøy trådte sammen i møte onsdag morgen. Samme dag klokken 1400 styrte ordføreren avdukingen av det første norsk-samiske kommunenavn-skilt på E6. Ifølge opposisjonspolitikeren fikk ikke medlemmene av formannskapet vite at ordføreren skulle lede en høytidelig skiltavduking bare noen timer etter.

– Når vi kom i formannskapsmøte fikk vi vite at vi hadde tidspress. Vi hadde ikke tid til å behandle alle saker siden det skulle skje noe mer i løpet av dagen. Det som jeg følte var naturlig når formannskapet var samlet, var at det burde gått ut en invitasjon om at vi sammen dro for å ha den markeringa.

– Jeg tror det er viktig for saken som sådan at man viser at det er flere enn ordfører, og at ordfører samsnakker med sine formenn, i det minste, om en sånn markering. Det hadde jo vært en fin anledning til å gi en markering med en samlet ledelse fra kommunen. Jeg tror at saken som sådan hadde tjent på det.

– Det er uheldig at politikerne er med på å gi sin stemme, men noe ut over det føler man at man ikke har noe man skulle ha sagt.

Involvere alle


Én av hensiktene med en slik symbolhandling er jo å involvere. Føler du at dere er utelukket?

– Jeg er redd for at hvis man ikke er våken i slike sammenhenger, vil det være resultatet. Man oppnår ikke det man ønsker. Man ønsker å involvere. Ønsker å vise det flerkulturelle, og at det utgjør en helhet. Og da må man involvere alle grupper.

May Valle vil ikke ta fokus bort fra selve saken, men i det minste at et samlet politisk miljø i Hamarøy burde involveres.

– Det er viktig dersom man skal ha et levende demokrati at folk føler at de blir involvert i det som skjer. Denne markeringen kunne jo være en del av hele formannskapsmøtet.

Beklager

Ordfører Rolf Steffensen (Ap) beklager at formannskapet ikke ble orientert, men forsvarer dette med at politikerne i Hamarøy egentlig ikke behøver å ha noen spesiell invitasjon når man følger opp et vedtak.

Ordfører Rolf Steffensen (Ap) beklager, men mener politikerne har en plikt til å holde seg orientert

Ordfører Rolf Steffensen (Ap) beklager, men mener politikerne har en plikt til å holde seg orientert.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Jeg ser jo i ettertid at det kunne vært hyggelig å sende ut en ekstra invitasjon til formannskapet. Men det var ikke mitt fokus da. Sånn ble det. Jeg opplever dette som en avsporing, en dreining av fokus fra det som var viktig i går til noe som ikke er viktig.


Orienterte ikke du formannskapet samme morgen om hva som skulle skje senere på dagen?

– Alle i Hamarøy var orientert, i den forstand at det var lagt ut informasjon om arrangementet forrige uke. 22. august ble det orientert på kommunens hjemmeside om dette nye skiltet.

Men behøver formannskapet en spesiell invitasjon til å være med på noe de selv har vedtatt?

– Her bør ikke noen ha en spesiell invitasjon. Det er jo normalt når kommunestyret fatter et vedtak at blir de fulgt opp. Normalt går det jo ikke ut noen invitasjon til noen når man skal følge opp et vedtak.


Forventninger til politikerne

Er ikke hensikten med dette å involvere politikerne også?

– Joda, helt åpenbart. Men politikerne har jo vært involvert. Det er jo politikerne som har besluttet at vi skal ha denne synliggjøringa av det samiske. Mitt fokus var å legge til rette for det brede lag av publikum. Derfor gikk informasjon ut over kommunens hjemmeside, og til media. Media har fått det med seg. Andre innbyggere i Hamarøy, og i enda større grad i Tysfjord har klart å få med seg den informasjonen som ble gitt på hjemmesida.

– Og jeg forventer at sentrale politikere i Hamarøy følger med på de infokanalene som kommunen selv har. Hvis ikke er det veldig rart.