Samefolkets Partis valgliste - Sør-Norge valgkrets

NRK Sápmi har publisert alle valglistene til sametingsvalget 2017 i alle valgkretsene. Her er én av listene.

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Disse kommunene tilhører valgkrets 7, Sør-Norge valgkrets: de kommunene i Møre og Romsdal og Hedmark fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland og Oslo.

Samefolkets Partis valgliste - Sør-Norge valgkrets

Nr.

Navn

Fødselsår

Bosted

Stilling

1

Ann-Elise Finbog

1953

Selvstendig

2

Inga Anna Helene Fossli

1985

Butikkmedarb.

3

Per Heimly

1972

Fotograf

4

Mikkel Gaup

1968

Skuespiller

5

Tatjana Kolpus

1984

Førstekonsulent

6

Eirik Myrhaug

1943

Shaman

7

Birgit Somby

1955

Daglig leder

8

Jens Bakkejord

1955

Maskinarbeider

9

Gerd Fleischer

1942

Organisasjonsleder

10

Kato Johansen

1947

Sivilarkitekt

11

Ragnhild Somby

1952

Konsulent

12

Birger Nymo

1950

Rådgiver