NRK Meny
Normal

Svensk rein drevet tilbake

Svensk rein som var flyttet ulovlig inn på norsk område ved Sørdalen i Bardu kommune, er nå drevet tilbake. Reineierne roser norske myndigheter for handlekraft.

 - Vi har hele tiden fått stor støtte fra norske myndigheter. De bør roses for resolutt handlekraft, sier lederen i Gielas reinbeitedistrikt Johan Anders Eira.

 

Jaget med helikopter

Flokken med 700 reinsdyr fra Talma sameby i Sverige ble jaget tilbake fra norsk jord over til Sverige sist fredag ved bruk av helikopter. Tilbakeflyttingen ble gjennomført av norske reindriftsmyndigheter etter krav fra reineierne i Gielas reinbeitedistrikt.

- Vi er glad for at tilbakeflyttingen skjedde uten unødvendig opphold og før Talma flokken ble sammenblandet med våre rien, sier Eira.

Prøvde å flytte 4000 dyr

Det var fredag 20. juli at Talma sameby drev reinflokken sin gjennom grensegjerdet mellom Gielas og Talma i Sørdalen i Bardu kommune og vestover inn i Gielas reinbeitedistrikt. Dette ble observert av tre reingjetere fra Gielas.

- Reingjerterne observerte at de i utgangspunkt prøvde å drive hele flokken gjennom gjerdet, cirka 4000 reinsdyr. Men heldigvis snudde storparten av reinflokken, slik at bare cirka 700 reinsdyr kom over grensen til vårt område, sier Eira.

Norske reingjetere skal ha sett at de svenske reineierne brukte helikopter, terrenggående kjøretøy samt hunder til å drive flokken over til Norge.

Smitteeffekt

Denne striden har rast i mange år, og dreier seg om reineierne i den svenske samebyen Saarivuoma skal ha lov til å la reinen beite på norsk side av grensen.

Norske myndigheter mener at de svenske reinene ikke har lov til å være i Indre Troms. Svenske myndigheter mener det motsatte og har støttet seg til Lappekodisillen og en høyesterettsdom fra 1968 om Altevatnsaken. I dommen slås det fast svenske reindriftssamer var i området allerede ett hundre år før grensene ble fastlagt i 1751.