Rekordmange elg felt

Fjorårets fellingsrekord på 752 dyr er nå grundig slått. I går da elgjakta i Finnmark sluttet, passerte antall felte dyr 800, viser ferske tall fra FeFo.

Elg
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Bjørn Vidar Johnsen

Bjørn Vidar Johnsen

Foto: Sara Marja Magga, FeFo

I Anarjohka i Karasjok kommune ble det felt 42 dyr, forteller utmarkskonsulent Bjørn Vidar Johnsen.

- Det er mye mer enn man noen gang før har felt, men fortsatt en del mindre enn vi kunne ønske oss, sier Johnsen.

Bjørn Vidar Johnsen

Økte kvoter

Elgbestanden har vokst kraftig de siste årene, og man har prøvd å øke kvotene for å redusere antall dyr i fylket. I Karasjok og Tana var det ekstremt mye elg i fjor, og Johnsen er glad for at det nå er skutt flere elg enn noen gang før, men om det er nok det gjenstår å se

Elgjakt 2007 fellingsstatus

.