Hopp til innhold

Sandra Borch vil kreve betaling fra reineierne

Staten kan sende regning til reineiere i Finnmark på opptil 14,1 millioner kroner. – Staten har en plikt til å kreve inn utgifter forbundet med tvangstellingen, mener landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på besøk i Nordland 1. mars 2022 i forbindelse med beitekrisen.

«REINMINISTER»: Sandra Borch har ansvaret for reindriftspolitikken. Bildet er tatt i mars 2022 da hun besøkte reindriftssamer i Nordland hvor det var beitekrise.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Loga sámegillii dahje geahča.

– Regressaken er fortsatt under behandling i forvaltningen. Derfor vil det ikke være riktig av Landbruks- og matdepartementet å gi noen nærmere kommentarer om hvilke vurderinger som gjøres, skriver Borch i en e-post til NRK.

Fredag krevde stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt at pengekravet mot reineierne frafalles.

– Vi kan ikke ha det sånn at de skal betale for staten sin ulovlige overtid. Her har staten brutt loven, og det er ikke reineierne som må betale for dette, sa Jørgensen til NRK.

Les også: Rødt om reintellingen: – Skandale

Reinflokk som drives mot tellegjerde vinteren 2022.
Reinflokk som drives mot tellegjerde vinteren 2022.

Ministeren: – Motsatte seg telling

Bakgrunnen for saken er en reintelling av flokken til reinbeitedistrikt 13 – Siskit Čorgaš og Lágesduottar vinteren 2022.

NRK avdekket i forrige uke at staten hadde brutt bestemmelser i arbeidsmiljøloven 312 ganger under denne tellingen.

Les også: Statsansatte brøt loven mer enn 300 ganger – sjokk for statsforvalteren

Reinflokk drives av helikopter
Reinflokk drives av helikopter

Lovbruddene er ikke til hinder for at staten vil kreve at reineierne betaler utgiftene, mener Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Dette kalles regress.

Landbruks- og matminister Sandra Borch deler denne oppfatningen.

– Flere siidaandeler motsatte seg telling. Dermed ble det fattet vedtak om tvangstelling, skriver hun i e-posten til NRK.

Hun viser til at jobben var kostnadskrevende.

– Hadde man kunnet telle distrikt 13 igjennom en ordinær telling, hadde kostnadene blitt langt lavere. Det hadde heller ikke da vært snakk om noen regresskrav. Men ettersom det ble tvangstelling, så har staten en plikt til å kreve inn utgifter forbundet med tvangstelling, skriver Borch.

Prislapp: 14,1 millioner kroner

I september i fjor presenterte Statsforvalteren i Troms og Finnmark kostnadene. Siden da har staten jobbet med regresskravet.

Tvangstellingen kostet 14,1 millioner kroner, mens den ordinære tellingen kostet 4,1 millioner kroner.

Her er de samlede utgiftene

Kategori

Ordinær telling

Tvangstelling

Totalt

Andre utgifter

230.606

259.933

490.539

Drivstoff

29.242

131.249

160.491

Honorar, lønn og sosiale utgifter

2.973.807

9.227.017

12.200.824

Leie av scooter

24.117

1.187.225

1.211.342

Leie av helikopter

62.479

1.324.386

1.386.865

Overnatting

102.523

527.533

630.056

Reiseutgifter

514.702

1.487.472

2.002.174

Administrasjonsutgifter

175.000

0

175.000

TOTALSUM

4.112.476

14.144.815

18.257.291

John Idar Anti var en av seks reineiere som mente at tellingen burde stanses.

– Jeg var ikke imot tellingen. Det blir helt feil å fremstille det slik at vi motsatte. Det var situasjonen med beitekrise som gjorde at vi mente det ikke var forsvarlig å presse reinflokken milevis fram til et reingjerde, sier han til NRK.

For ham ble tvangstellingen en dyrevelferdskrise.

– Mens flokken ble drevet av både helikoptre og snøskutere, døde mange dyr. Høsten etter tellingen, manglet jeg om lag 75 voksne simler. Dette er et voldsomt tap som vil henge i seks-sju år framover, sier Anti.

John Idar Anti

TAP: Reineier John Idar Anti vil ikke betale kravet fra staten.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han mener det nå bare er snakk om statens pengebruk.

– Det burde vært mer snakk om de dyrevelferdsmessige konsekvensene av statens handlinger, sier Anti.

Statsforvalter Elisabeth Aspaker sier at hun ikke vet hvor stort regresskravet vil bli.

– Det er et veldig komplisert arbeid, og det må gjøres godt og grundig, sier hun til NRK.

Hun forteller at det blir gjort vurderinger om hvilke kostnader det er relevant å ta med.

– Svært alvorlig

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Nordland mener tvangstellingen er en av de større skandalene i norsk reindrift gjennom tidene.

Geir Jørgensen (Rødt).

SKANDALE: Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Nordland.

Foto: Mats Rønning / NRK

Landbruks- og matminister Sandra Borch har det politiske ansvaret for næringen.

– Det er ingen tvil om at denne saken er svært alvorlig for reindriftsforvaltningen, skriver hun i e-posten.

Her viser hun til at straks hun ble kjent med saken, innkalte hun Statsforvalteren til et møte hvor hun ba om full redegjørelse.

– Den gang kommuniserte jeg klart til Statsforvalteren om at kostnadene forbundet med tvangstellingen var uakseptable. Det mener jeg også i dag, skriver hun til NRK.

Les også: Skulle bruke 2,7 millioner, men staten brukte 18,5 millioner på å telle rein

Borch mener ansvaret for tellingen ligger hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

– Det er Statsforvalterens ansvar å holde seg innenfor gitte budsjettrammer og følge økonomireglementet og arbeidsmiljøloven, skriver hun.

Statsforvalter Elisabeth Aspaker har lagt seg flat og innrømmet ansvar for alle tabbene embetet gjorde i forbindelse med tellingen.

Elisabeth Aspaker

TABBER: Statsforvalter Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Hun har også vedgått at tellingen burde vært stanset.

– Det er vårt ansvar å sørge for at vi har fullmaktene vi skal ha for å gjennomføre oppdragene våre. Så vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv at vi ikke har vært nøye nok med å ha ting i orden, sa hun til NRK i forrige uke.

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK