Hopp til innhold

Staten brukte 18,5 millioner på å telle rein: Egil må ta støyten

Millionoverskridelsen fører til at staten ikke får reparert grensegjerdet til Russland. Det medfører at Egil Kalliainen mister rein over grensa.

– Staten har ikke forståelse for konsekvensene for oss. De sier bare at «jaja, det er sånn det blir», sier reineieren fra Sør-Varanger.

Årsaken til at staten ikke har vedlikeholdt grensegjerdene, ligger en helt annen plass.

Staten gjennomførte sist vinter tvangstelling i et reinbeitedistrikt som ligger midt i Finnmark.

2,7 millioner kr var satt av til denne tellingen. Sluttsummen ble sju ganger høyere: 18,5 millioner.

Les også: Brukt 12 millioner kroner på reintelling – nå truer Staten med å anmelde reineiere

Statsforvalteren har utført tvangstelling av den største reinflokken i Finnmark, distrikt 13 - Lágesduottar – i Øst-Finnmark.
Statsforvalteren har utført tvangstelling av den største reinflokken i Finnmark, distrikt 13 - Lágesduottar – i Øst-Finnmark.

Dermed har ikke staten penger til andre viktige tiltak, som reparasjon av reingjerder.

Ansvaret for å vedlikeholde reingjerder ved riksgrenser ligger hos staten.

Egil Kalliainen fortviler over at myndighetene som har ansvar for å reparere gjerdene, nedprioriterer nettopp det.

– Nå mister vi rein til Russland, og dem får vi ikke tilbake. Jeg aner ikke hvor mange rein det er snakk om, men det er nok en del. Det er jo snakk om store verdier.

– Ikke akseptabelt

Landbruks- og matminister Sandra Borch bekrefter overfor NRK at budsjettet for reintellingen ble overskredet med nesten 16 millioner.

Tvangstellinga skulle gjennomføres innen fjorten dager, men tellingen tok adskillig lengre tid.

I begynnelsen av mars skal departementet ha blitt orientert om at estimatet for tellingen var på om lag seks millioner.

– Nå sitter vi med en regning på 18,5 millioner, sier statsråden som har ansvaret for reindriftsnæringen.

Sandra Borch

Statsråd Sandra Borch mener det er uakseptabelt at budsjettet for reintellinga er overskredet med så mye.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun bekrefter at pengene som ble brukt til tvangstellinga i det aktuelle reinbeitedistriktet, distrikt 13, må hentes inn ved at vedlikehold av reingjerder utsettes.

– Det er klart at for inneværende år så er det synd å meddele at det kommer til å gå utover vedlikehold av reingjerder. Jeg vil si at det beløpet på 18,5 millioner, den overskridelsen, er ikke akseptabel, sier hun.

Skal finne ut hva som har gått galt

Statsråden har bedt om en rapport om saken fra statsforvalteren. Hun har også innkalt Statsforvalter, Landbruksdirektoratet og Reindriftsstyret til møte 5. september.

Dette er for å gjennomgå hva som har gått galt, og hvordan man kunne overskride et beskjedent budsjett med så mange millioner.

– Det er sterkt beklagelig. Sånne overskridelser skal ikke skje. Det vil bli meddelt klart og tydelig til statsforvalter, sier ministeren.

Statsråden presiserer også at selv om overskridelsen gir store konsekvenser for andre reineiere, vil det ikke gå utover tilskuddene som reineiere har krav på.

NRK har tidligere omtalt saken om at tilskuddene til reineiere er forsinket.

– Grunnen til at tilskuddene er forsinket, er rett og slett at det har vært mangel på kapasitet til å behandle søknader. Nå skal det prioriteres, og statsforvalteren skal være ferdig å behandle disse 20. september, forklarer Borch.

Hadde fortløpende dialog

– Kontroll av reintall er en prioritert oppgave som er viktig for å kunne ha ei bærekraftig reindriftsnæring. Under hele perioden hvor vi telte rein i reinbeitedistrikt 13, hadde vi fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet.

Sunna Marie Pentha

Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha forbereder seg til å redegjøre for gjennomføringen av reintellingen i et møte tidlig i september.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det svarer reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha via e-post. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Satsforvalteren for Troms og Finnmark skal redegjøre for gjennomføringen av reintellingen i et møtet med landbruksministeren femte september.

Frykter enda dårligere forhold

Reineieren i Sør-Varanger frykter at det allerede betente forholdt til naboen vår i øst kan bli enda dårligere fordi norsk rein befinner seg i Russland.

– Det er viktig at vi har et godt forhold til grensemyndighetene i Russland. Det er det jeg ikke skjønner, at man skal nedprioritere forholdet til et annet land fordi man har brukt opp penger på interne forhold. Det henger ikke på greip!

NRK forklarer

Hva er saken?

Bakgrunn for saken

For å forstå hva som har skjedd, må vi tilbake til mars tidligere i år. Da ble det satt i gang tvangstelling av rein i distrikt 13 i Finnmark.

Tvangstelling blir satt i gang av statsforvalteren når reineierne selv ikke er i stand til, eller nekter å telle egen rein.

Budsjettet som sprengtes

Budsjettet for tellinga var satt til 2,7 millioner, i følge landbruks-, mat- og reindriftsminister Sandra Borch.

Hun avslører overfor NRK at budsjettet ble sprengt. Regninga hun sitter igjen med: 18,5 millioner norske kroner.


Hvor hentes de ekstra millionene fra?

Konsekvensene av at budsjettet er overskridet så mye, er at reparasjon og vedlikehold av reingjerder i Finnmark ikke kan gjennomføres.

Det medfører blant annet at reineier Egil Kalliainen, som har rein nært grensen til Russland, ikke får reparert gjerdet som skal stanse reinen i å dra over grensa.


Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)