Vil lete etter mineraler for å holde unna gruvegiganter

Reineiere som er en av de største motstanderne til mineralletinger, har selv søkt om letetillatelse. 

 

Mineralinteresserte reineiere
Foto: Liv Inger Somby / NRK

- Vi er redde for at de store gruveselskapene kommer til vårt distrikt. Det kan føre til at beiteland blir ødelagt, sier reineier Inga Susanne Hætta Triumf.

Mutingsområdet er i Nabar i Kvænangen kommune. I området er det tidligere funnet  mineraler.

Faren fant mineralene

 

Mathis Mathisen Hætta lette etter mineraler

Mathis Mathisen Hætta fant mineraler i 1959.

Foto: Privat

- Allerede i året 1959 fant faren min, Mathis Mathisen Hætta, både uran og kobberkis i området, forteller Inga S. H. Triumf. 

- Da allerede hadde han tenkt på konsekvensene av gruveselskapenes inntrengninger til beitelandene.

Etterkommerne til avdøde Hætta har nylig fått godkjent seks mutinger av Bergvesenet.

- Vi vil prøve å beholde mutingstillalsene, sier Ellen Hætta Kemi, også hun datter av Mathis Mathisen Hætta.

Hovedgrunnen til dette er for å bevare reinbeiteområdet våres, sier hun.

- Kanskje vi finner gull

Selv om familien har fått mutingstillatelse, har de ikke begynt med letinger ennå. Det er ikke foretatt mutinger siden avdøde Mathis M. Hætta i sin tid fant mineralene.

- Hvem vet, kanskje der er gull også, sier Inga håpefullt, uten å nevne noe om hva det kan forårsake av skader i naturen hvis familien begynner med muting.

- Vi tenker først og fremst på våre etterkommere når vi sikrer reinbeitedistriktet vårt mot store gruveselskaper, sier ektemannen til Inga, Isak Triumf.