– Jager oss bort fra våres hjem

Reindriftsutøveren synes det er forferdelig hvis regjeringen reduserer antall reineiere.

Johan Aslak Logje

Lønnsomheten i reindriften blir ikke bedre av å redusere antall utøvere, mener reindriftsutøver Johan Aslak Logje

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Stortingsrepresentanter vurderer å sette i gang tiltak for å få ned antall reindriftsutøvere, fordi reinantallet på Finnmarksvidda er altfor høy.

– Det får meg til å tro at de vil jage oss vekk fra våres hjem. Selv om det er noen som ikke jobber med rein hele tiden, så tilhører de til sidaen våres. De er ressurssterke folk, og de hjelper oss når vi trenger dem mest, sier Johan Aslak Logje.

For reindriftsutøvere er ikke reindrift bare et yrke. Det er en livsstil som er knyttet til kultur og identitet.

– Reinantall varierer og arbeidskraft er viktig

Logje er lederen i fellesbeiteområdet vest for Kautokeino. Han går sterkt i mot regjeringens syn på situasjonen på Finnmarksvidda.

Han mener reinantallet er ikke altfor høy, og behovet for reindriftsutøvere er alltid tilstede.

– Reinflokkenes størrelse varierer hele tiden. Noen ganger øker reinantallet, mens andre ganger blir flokken mindre, forklarer Logje

– Jeg kan være enig i at antall reindriftsutøvere øker, men ofte er utøvere i andre jobber. De tilhører likevel til den samme gammen, sier han.

Økonomien er bundet av antall rein

Landbruks- og matministeren Lars Peder Brekk ser på lønnsomhet for den enkelte reindriftsutøver, og mener den blir større dersom antall utøvere blir lavere.

– Økonomien i næringen er avhengig av antall rein. I noen områder er det blitt svært mange utøvere, og dette setter ekstra press på den økonomiske utviklingen. Vi er opptatt av å få ned reintallet, og da må vi også se på antall utøvere, sa landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK.

Blir dyrt uten arbeidskraft

Mange reineiere har en jobb ved siden av reindriftsyrket, men de samles for å hjelpe de aktive, når det er mest jobb med reinflokken. F.eks når det er reinmerking, slakting og i vanskelig beitetider når reinflokken må fores.

Reindriftssamen ser et stort problem, dersom regjeringen vil stenge ut disse reineiere.

– Om vi mister reindriftsutøvere er vi nødt til å leie inn folk. Da blir det dyrt å jobbe med rein, sier Logje.