Reineier-selskap skylder penger til reineiere

Reineiere solgte slakt til sitt eget selskap, men har ennå ikke fått oppgjør. Nå lover Boalvvir penger til både slakteri og reineiere.

Nils Mathis M. Sara
Foto: Min Áigi

- Alle får trolig pengene vi skylder. Den økonomiske situasjonen i Boalvvir er ikke så vanskelig nå, sier styremedlem Nils Mathis M. Sara til NRK Sámi Radio.

GULDAL: - Buohkat ožžot mávssu

Boalvvir BA eies av omlag 300 reineiere hovedsaklig fra Finnmark. Målet med selskapet er å bedre reineiernes inntjening.

Store problemer

I vinter har selskapet hatt store problemer.

423 reinskrotter måtte destrueres fordi kjøttet var ødelagt.

- Det er store mengder bakterier og mugg. Vi mener hele partiet må destrueres. Det er ikke egnet til dyrefór, forteller distriktssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet i Nord-Troms.

LES ALT OM PROBLEMENE

- Har purret

Firmaet North Cape Rein slaktet disse dyrene utenfor Karasjok, men har ennå ikke fått oppgjør for jobben.

Daglig leder Per John Anti forteller at de har sendt purringer til Boalvvir.

- Vi har tilgode over 100.000 kroner, og har fått muntlig løfte for et par uker siden om at vi får pengene, sier Anti som ikke synes situasjonen er tilfredsstillende.

Anti regner med at samarbeidet med Boalvvir BA fortsetter også neste år.

Heller ikke reineierne som solgte slaktedyr til Boalvvir, har fått betalt.

Leter etter ny daglig leder

Årsaken til at verken reineiere eller slakteriet har fått penger fra Boalvvir, er at selskapet ikke har fått betalt av COOP.

Ifølge styremedlem Nils Mathis M. Sara har COOP inngått en ny avtale med Boalvvir. Dette har NRK Sámi Radio ikke fått bekreftet fra COOP.

Daglig leder Elle Merete Omma sluttet i jobben tidligere i vår.

- Vi har navn på blokka, men har ennå ikke funnet en som kan overta, sier Nils Mathis M. Sara.

Boalvvir BA skal ha generalforsamling i slutten av juni.