NRK Meny

Reindrifta stiller med dårlige kort

Onsdag kom høyesterettsdommen som sier at reindrifta ikke har eiendomsrett til Stjernøya ved Altafjorden.Så langt er det ikke avgjort om reindrifta anker dommen videre til interenasjonale domstoler. Jusprofessor ved Arktisk Universitet Tromsø, Øyvind Ravna, mener reindrifta i så fall vil stille med dårlige kort.