Reindrift i mot gulljakt

NRL-lederen mener at næringsministeren tar for lett på reindrifta, når regjeringen nå ønsker å lete etter gull og andre verdifulle metaller i Nord-Norge.

NRL leder Nils Henrik Sara
Foto: Liv Inger Somby

Regjering planlegger gulljakt i Nord-Norge og har nå bevilget 100 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse(NGU).

Pengene skal brukes til å lete etter gull og andre verdifulle metaller, hovedsaklig i Nord-Norge, opplyser Adresseavisen.

Reindriftskonflikter «Fullt håndterbart»

Næringsminister Trond Giske gir uttrykk til Adresseavisen at eventuelle konflikter mellom gruvedrift og reindrift er «fullt håndterbart».

– Moderne gruvedrift er ikke så arealkrevende som den tradisjonelle. Skulle det oppstå konflikter, må vi jobbe med det da. Men det bør være fullt ut håndterbart, sier Giske til Adresseavisen.

– Med tvang er det kanskje det

Lederen av Norges reindriftsamers landsforbund(NRL) Nils Henrik Sara reagerer på næringsministerens holdning til reindriftskonflikter.

– Det er ikke så enkelt som næringsministeren sier til Adresseavisen. Men selvfølgelig etter deres tvangssystem er det kanskje «håndterbart», fordi de tar ikke hensyn til hva reindriftsnæringen sier, og på den måten er det lett for dem å få reindriftsnæringen til å følge deres vilkår, sier Sara.

Regjeringen har mulighet til å anvende ekspropriasjon som virkemiddel, når staten ønsker å bruke landområder som andre har rettigheter å bruke. Og det er dette Sara antyder som tvangssystem.

I mot gruvedrift

NRL-lederen sier klart og tydelig at deres organisasjon er i mot all gruvedrift i områder som benyttes av reindriftsnæringen.

– NRL er i mot alle som har en intensjon til å ødelegge reindriftsnæringens beiteområder. Gruvedrift ødelegger beitegrunnlaget for reinsdyr, og det kan ikke NRL godta, sier Sara.

Verdier for 1500 milliarder kroner

NGU anslår verdien av mineralene i Nord-Norge til en svimlende sum av 1500 milliarder kroner.

– Gud visste hva han gjorde da han lagde Norge, sier næringsminister Trond Giske til Adresseavisen.

– Hvis vi tar ut all olje og det som er verdt noe under jorden. Hva er det som da blir igjen til den neste generasjonen, sier NRL-lederen Nils Henrik Sara til NRK Sámi Radio.