Hopp til innhold

Redaktør: – Domstolen har satt en grense for hva man kan uttale offentlig

Sjefredaktør Geir Wulff berømmer det norske rettssystemet for å prøve å stoppe samehets i det offentlige rom.

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff mener det er viktig å sette grenser for hva man kan si offentlig. – Jeg tror ikke vi får en dårligere samfunnsdebatt av den grunn. Heller tvertimot.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Geir Wulff

Sjefredaktør Geir Wulff.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Det retten her har gjort er å sette en klar grense mellom offentlige utspill som er lovlige og de som ikke er det. Det er veldig bra, sier sjefredaktør for den samiske avisen Ságat, Geir Wulff til NRK.

Sjefredaktøren mener dommene i Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett er prinsipielt viktig. De to rettsinnstansene dømte en mann for hatefulle ytringer mot samene.

– Det er viktig å løfte opp nivået på denne debatten, slik av vi i fremtiden kan slippe slik stygg hets mot samene i media og sosiale medier, sier Wulff.

Fastholder tingrettens vurdering

Mannen i 50-årene ble dømt i Salten tingrett i slutten av januar. Hålogaland lagmannsretts dom fastholder tingrettenes vurdering av saken.

Mannen er dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og 18 dagers betinget fengsel.

Samehets Hans Petersen Margrethe Petersen

Margrethe Petersen sammen med sin far Hans Petersen i tingretten.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Det var Margrethe Petersen (21) som reagerte på kommentaren som den dømte mannen i 50-årene fra Nordland la ut på Facebook 2. august i fjor.

Hun gjorde faren, Hans Petersen, oppmerksom på kommentaren. Han anmeldte saken.

Nå vurderer forsvarsadvokaten og klienten å anke saken til Høyesterett. Dette siden lagmannsretten var uenige når det gjelder det subjektive skyld i saken.

Stor støtte på sosiale medier

Saken om dommen i lagmannsretten er postet på NRK Sápmis Facebook-profil. Det er mange som uttrykker glede over dommen.

– Så bra han ble dømt! Lei av å høre og lese om samer, kvener også for den saks skyld, blir rakket ned på. Jeg synes heller vi burde snakke godt om hverandre, skriver en kvinne.

– Makan til oppførsel. En av de flotteste draktene i dette landet, skriver en annen kvinne og sikter til den dømtes kommentar om samekofta.

Den samiske samfunnsdebattanten håper dommen gir et bedre debattklima om samiske saker.

Anne Marja Guttorm Graven

Anne Marja Guttorm Graven.

Foto: NRK

– Jeg håper det ikke skremmer folk fra å delta i debatten, men at det får folk til å tenke over hva de egentlig sier. Hva er inneholdet i ordene som brukes, sier Anne Marja Guttorm Graven.

Trond Mathisen er en av de faste debattantene i NRK Sapmis Facebook-profil. Han på sin side mener nordmenn bør melde hatefulle ytringer fra samene til politiet. Han sikter til at samiske autoriteter ofte kaller nordmenn for kolonister.

Mathisen stiller ikke opp til intervju, men lar oss referere hans utspill.

– Trond Mathisen, jeg syns du skal ta Print Screen av det som blir sagt og så melde det til politiet. Jeg kan gjerne fortelle deg fremgangsmåten, svarer Hans Petersen på Facebook.

Korte nyheter

 • Fant rein som var sultet i hjel: Erklærte ikke beitekrise

  Loga sámegillii.

  Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga – reinbeitedistrikt 16, har klaget på vedtaket til reindriftas beredskapsutvalg til Statsforvalteren. Beredskapsutvalget erklærte ikke beitekrise i vinterbeiteområdet, selv om det ble funnet rein som hadde sultet i hjel.

  Det forteller Anders Nils K. Eira til avisa Ávvir. Utvalget erklærte ikke beitekrise, men bekreftet dårlige beiteforhold. Statsforvalteren bekrefter til Ávvir at to siidaer har klaget på beitekrise-vedtak.

 • Eai duođaštan guohtunroasu – siida váidá Stáhtahálddašeaddjái

  Les på norsk.

  Cáskinjoga oarjjit siida lea váidán boazodoalu gearggusvuođalávdegotti Stáhtahálddašeaddjái, go lávdegoddi ii cealkán guohtunroasu sin dálveorohahkii, vaikko gávdne bohccuid nelgon jámas.

  Dan čállá Ávvir. Lávdegoddi ii cealkán dili guohtunroassun, muhto duođaštii heajos guohtuma. Stáhtahálddašeaddji duođašta Ávvirii ahte guokte siidda leat váidán guohtunroasu mearrádusaid.

 • Duohtavuohta ja soabaheapmi: Njulget sámi servvodaga siskkáldas bonjuvuođaid

  Les på norsk.

  Soabahanproseassa ferte njulget sámi servvodaga siskkáldas bonjuvuođaid

  Dan dadjá Nordkalottfolket, ja ovddidit iežaset evttohusaid mo čuovvolit Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta.

  Dán vahkus meannudišgođii Sámediggi raportta politihkalaččat, ja čielggai measta dalán ahte bellodagat eai šatta ovtta oaivilii ja ráhkat oktasaš mearrádusa.

  – Sámedikki iežas politihkka ja váilevaš politihkka lea maid dahkan ahte váilu ovttaárvosašvuohta ja oainnusin dahkan siskkáldasas sámi servvodagas, dadjá Nordkalottfolket.

  Nordkalottfolket, Sámedikki stuorámus opposišuvdnabellodat, buktet iežaset evttohusaid ovdan Sámedikki dievasčoahkkimis njukčamanus. Norgga Sámiid Riikkasearvi háliida buot bellodagaid čohkket áššis, muhto čielggai árrat ahte nu ii šatta.

  – Min vuolggasadji lea dáhttu almmá bijakeahttá eavttuid ovdal soabaheami , dadjá Nordkalottfolket Vibeke Larsen.

  Sámediggeráđđi, mas NSR lea njunnošis, ii háliidan doaibmabijuid gohčodit soabaheapmin, muhto divodeapmin.

  Dan moaitá Nordkalottfolket.

  – Soabaheapmi gáibida dáhttu, árvvusatnima ja luohttevašvuođa buot bellodagaid beales. Nordkalottfolketis lea dát dáhttu, ja mii luohttit dasa ahte eiseválddiin lea seamma dáhttu, árvvusatnin ja luohttevašvuohta. Dáinna lágiin sáhttit mii ásahit oktosaš geatnegasvuođa čuvges sámi boahtteáigái, dadjá Larsen.

  Vibeke Larsen, partileder i Nordkalottfolket
  Foto: Mona Solbakk