Rapper offisiell poet for Vancouver

CANADA: Urfolksartisten og rapperen Christie lee Charles er utpekt som Vancouvers offisielle dikter. Hun er dermed den første urfolksartisten, og den femte i rekken av bypoeter i byens historie. – Jeg ønsker å knyytte bånd mellom områdets urfolkshistorie, -kultur og -språk for Vancuover og innbyggerne her, sier Charles til The Star Vancouver.