Hopp til innhold

Mister stillingen som helsesjef

Kommunestyret i Karasjok har bestemt at stillingen som Randi Johansen Paltto nå besitter, skal omgjøres til åremål. – Vi vil ha gode ledere på stillingen, sier ordfører.

Randi Johansen Paltto

Randi Johansen Paltto er kommunalleder innen helse og omsorg i Karasjok kommune. Nå er stillingen hennes lyst ut på åremål. Den kommer hun ikke til å søke på.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Randi Johansen Paltto har siden slutten av 2009 vært kommunalleder i Karasjok innen helse og omsorg, en stilling som har blitt heftig diskutert etter det ble avslørt at to millioner Utøyakroner «forsvant». Rett før årsskiftet kom det frem at fylkesmannen var i gang med å vurdere kompetansen til lederne i kommunen.

Paltto var i utgangspunktet ansatt på åremål, før stillingen gikk over i fast. I desember vedtok kommunestyret å gå tilbake til åremål. Ordfører Svein Atle Somby forklarer hvorfor:

– Det er et stort område å ha ansvar for. Vi vil ha gode ledere på helse og omsorg, ettersom det er en stor utgiftspost.

– Betyr det at Randi Johansen Paltto ikke gjorde en god nok jobb som leder?

– Når en stilling er utlyst som et åremål, er det naturlig at man foretar en ny utlysningetter åremålsperiodens utløp, som i dette tilfellet.

Somby understreker at det ligger en del prinsipelle betraktninger rundt dette, og at nåværende leder har mulighet til å søke på nytt, noe han sier er helt vanlig i denne type saker.

– Hun har gjort en god jobb

Rådmann Elfrid Boine sier til NRK Sápmi at Paltto har fått tilbud om en annen jobb i kommunen, også den innen helse og omsorg.

– Vi har fulgt arbeidsmiljølovens regler, understreker hun.

– Hva har kommunstyre lagt til grunn her, tror du?

– Det vet jeg ikke, men Randi har gjort en god jobb. Nå forholder vi oss til vedtaket.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Karasjok kommunestyremøte

Elfrid Boine og Svein Atle Somby under kommunestyremøtet i desember. Til høyre varaordfører John Nystad.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Boine ønsker ikke å svare på om avgjørelsen i desember kom i lys av diskusjonen om de forsvunne Utøya-kronene. Det ønsker heller ikke ordfører Somby.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi vil ha gode ledere, det er derfor vedtaket ble gjort.

Søker ikke

Randi Johansen Paltto kommer ikke til å søke på stillingen hun nå besitter, selv om den er utlyst. Hun sier at hun forholder seg til vedtaket, og at det er kommunestyret som bestemmer.

– Jeg kommer ikke til å søke, fordi jeg er mer komfortabel med å inneha en fast stilling.

– Har du gjort deg noen tanker om hvorfor kommunestyret tok denne avgjørelsen?

– Det blir bare spekulasjoner. Det er ikke riktig å ilegge noen meninger som jeg ikke vet noe om, avslutter Paltto.

Korte nyheter

 • Ungára dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Ungárlaš nationálačoahkkin dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Dán mearrádusa ledje vuordán. Fidesz, ráđđehusbellodat, čujuhii jo ovdal jienasteami dan guvlui ahte bohtet dohkkehit Suoma ohcamuša.

  Nato-riikkat Durka ja Ungára leat leamaš eahpesihkkarat dohkkehitgo Suoma ja Ruoŧa Nato-miellahttuvuođa. Muhto maŋŋágo Suoma presideanta, Sauli Niinistö guossuhii Durka moadde vahkku dás ovdal, de lohpidii riikka presideanta, Recep Tayyip Erdogan dohkkehit Suoma.

  Dán maŋŋá, de dieđihii Ungára ahte sii maid dohkkehit Suoma miellahttuvuođa.

 • Guohtunroassu: Šaddet biebmat bohccuid vai eai ruoinna

  Njealji Nuorta-Finnmárkku orohagain vásihit guohtunroasu, duođašta Stáhtahálddašeaddji ovttas gearggosvuođalávdegottiin. Boazodoallit šaddet fas biebmat bohccuid, vai eai ruoinna.

  – Bohccuin lea vuoibmi dan láhkai ahte mii leat biebman ja leat nagodan nu ahte eai leat goarránan, muhto olu bargu leamaš. Mii leat dál jo addán birra jándoriid, muitala Sturin Áillu Jovnna, Spierttanjárgga orohaga boazodoalli. Dán rádjai leat mannan sullii 120 tonna suoidnespáppa.

  Meteorologalaš instituhta ođđa grafihkkamodeallat duođaštit dan maid Jovnna lea vásihan dálvvi. Norgga nannámis lea Finnmárku mii lieggana eanemusat boahttevaš 100 jagi. Šaddá lieggaset ja eambbo njuoskkadat.

  – Ii hal somá leat go jiekŋu guovlu. Bohccot galggašedje beassat guohtut ieža, ja dat čuohcá dieđusge maiddái dan go eai leat miesit šat olu ja dan birgejupmái, dadjá Jovnna.

  Statsforvalteren bekrefter at det er beitekrise i fire reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark.
 • Moitet kommišuvnna go oaivvildit ahte eai leat doarvái sámit mielde

  Ruoŧabeale Sámedikki opposišuvdnabellodagat moitet sámi duohtavuođakommišuvnna bargojoavkko, go oaivvildit ahte bargojoavkkus eai leat doarvái sámit.

  Bargojoavkkus galget leat 13 lahttu oktiibuot. Dáin lea dál dušše okta sápmelaš, ja nuppi virgái eai leat vel fidnen olbmo. Opposišuvdnabellodagat leat sádden reivve Sámedikki stivrii ja kommišuvnna ságadoallái, ja gáibidit liigečoahkkima stivrenjoavkun.

  Reivvestis moitet maiddái ahte eanaš kommišuvdnaláhtuin lea akademalaš máhtu, ja ain váilot lahttut main lea sámi árbevirolaš máhttu.

  Kommišuvnna bargojoavkku ságadoalli, Maria Persson Njajta čállá son áigu sáddet čoahkkingohččosa ja sávvá dan bokte joatkit digaštallama buori vugiin, ja gávdnat oktasaš evttohasa. Nu dieđiha SVT Sápmi.