Rámida bálkkašumi ásaheami

- Somá gullat dien ja dalle ferten rámidit sin geat leat álggahan dán.  Bálkkašupmi gal movttiidahttá artisttaid bargat ain eambbo, lohká artista Marit Hætta Øverli.

Marit Hætta Øverli

Gollerumbu pláne bistevaš sámi musihkkabálkkašumi boahttejagi rájes.

Beassážiid áigge lea Gollerumbbu álggaheapmi, go nammadit vuos áiggiidčađa buoremus sámi lávlaga, mii de galgá čuovvoluvvot sierra musihkkabálkkašumiin boahttejagi rájes.

GULDAL: Sámi musihkkabálkkašupmi

Viiddis  bálkkašumit

Maiddái musihkkabuvttadeaddjiid sávvet gutnejahttit. Niko Valkeapŋää, gii ieš lea fasken spellemannbálkkašumi, lohká ná dieid plánaid birra:

– Dat lea dehálaš ahte mii ieža maid čalmmustahttit sámi musihka.  Vuosttažettiin lea bálkkašumi váikkuhus ahte dat addá dakkár buori dovddu. Dasto mearkkaša ahte dat bargu maid ovddida lea árvvus adnon, lohká Välkeapää.

Juohkit jahkásaččat

Anne Torill Balto
Foto: Piera Balto / NRK

Gollerumbu áigu vuos dán jagi nammadit áiggiidčađa buoremus sámi musihka, ja Gollerumbu Anne Torill Balto lohká ná nammadeami birra:

– Mii áigut ráhkadit dakkár jahkásaš arrangemeantta, lohká Balto.

Korte nyheter

 • 4045 ođđa njoammuma Norggas

  Norggas lea duođaštuvvon 4045 ođđa koronanjoammuma ikte. Dát lea 2525 njoammuma eanet go mannan maŋŋebárgga. Maŋimuš čieža beaivve áigge leage ovtta jándora gaskamearálaš njoammunlohku badjelaš 3000. Ovddit vahkus njoammunlohku jándoris lei 1997.

  Testsenter
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.