Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Buorre go gávnnahalaiga

  Ikte álggii diggi Deanu njihtanáššis. Almmái guhte lea áššáskuhtton dajai ikte, ahte lei buorre go gávnnahalaiga ja válduiga gitta.

  Almmái lea áššáskuhtton 21 miljon ruvnnu njihtamis Deanu gielddas.

  Sihke fitnodatjođiheaddji Hamaris ja ovddeš IT-jođiheaddji Deanu gielddas muitalit speallansorjjasvuođa sivvan njihtamii

  Soai leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnnas ja ekonomalaš eahpeluohttámušvuoŋas.

  Guktot mieđiheaba áššálažžan ja dadjaba ahte háliideigga heaitit njihtamis ovdalgo gávnnahalaiga politiijaide.

  Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Ávžžuha soabadit

  Finnmárkku bargiidbellodaga jođiheaddji Kristina Hansen, ávžžuha NHO áibmojohtolaga ja Norgga girditeknihkkáriidseavvi soabadit.
  Hansen dadjá iFinnmark áviisii ahte son doarju bargoheaitaga váikkuhangaskaoapmin, muhto Finnmárku lea erenoamán dilis, go guoská dearvvašvuođamátkkiide de lea Finnmárku sierradásis
  Lagabui 20 proseantta dahje juohke 5. Widerøe fárolaš lea pasieanttamátkkálaš, lohká Hansen

  Fly på bakken på Hovden
 • Samiske artister får koftekrav og taleforbud

  Kautokeino-baserte Risten Anine Kvernmo Gaup (32) jobber fulltid som joiker, skuespiller og kulturformidler. Hun slutter seg til artist Ella Marie Hætta Isaksen (24) som i VG torsdag tok et offentlig oppgjør med eventbyrået All-In og andre arrangørers koftekrav.

  – Hvis arrangør har vært veldig ufin, har jeg sagt nei til oppdrag. Hvis jeg merker at jeg blir invitert som en maskot. Som når jeg får beskjed om å ikke snakke mellom låtene.
  Kilde: VG.