Møter helseministeren om DPS i Lakselv

Porsanger kommune gir ikke opp kampen for Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv. I dag har de møte med helseminister Bent Høie.

Knut Roger Hanssen

Ordfører i Porsanger Knut Roger Hanssen gir ikke opp kampen for Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

20. mars i år vedtok Finnmarkssykehuset at døgnenheten innenfor psykisk helsevern i Lakselv med åtte plasser legges ned fra 2016 . Det opprettes samtidig et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med seks plasser.

Ordfører Knut Roger Hanssen i Porsanger er selv en av de som skal møte helseministeren i dag.

Varsler om bekymringsverdige forhold

– Vi mener at det har vært en mangelfull prosess og inkludering gjennom hele prosessen. Vi sender også en varsel om bekymringsverdige forhold knyttet til endring av tilbudet innen psykisk helsevern, hvor bakgrunnen for varselet er vedtaket til Finnmarkssykehuset 20. mars i år.

Porsanger kommune vil gjennom varselet anmode styrende myndigheter å vurdere legaliteten, det økonomiske aspektet, forsvarlighet av saksgang, prinsipper og nasjonale føringer av vedtaket.

– Vi vil også framsette flere aspekter som i sum bidrar til en stor grad av bekymring, og dermed har vi også en plikt til varsel. Det er ganske omfattende dokumentasjon vi har med oss.

Møte på kort varsel

På siste styremøte nå i desember fastholdt Finnmarkssykehuset det tidligere vedtaket fra 20. mars om å flytte alle døgnplasser innen døgnpsykiatri fra Lakselv til Karasjok.

– Jeg har ikke noe kommentar til dette og hvordan man jobber i styret, men vi har en mening om det og det skal vi formidle til statsråden, så får vi ta det ut i fra det.

Hanssen vil ikke si noe om forventinger til møtet, men han er fornøyd med at helseministeren på kort varsel vil møte kommunen.

– Det setter vi stor pris på, sier Hanssen.