Ingen omkamp om psykiatrien i Finnmark

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) er lettet over at det ikke blir omkamp om psykiatrien i Finnmark slik administrerende direktør i Finnmarkssykehuset hadde bebudet.

Henrik Olsen

Det ville ha vært en rasering av SANKS i Karasjok dersom styret i Finnmarksykehuset hadde vedtatt direktørens forslag, mener sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen

Styremøte i Finnmarksykehuset

Styremøtet i Finnmarksykehuset ble holdt på Hammerfest sykehus i dag.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Styret i Finnmarkssykehuset HF har nemlig enstemmig vedtatt å fastholde tidligere vedtak om å flytte alle døgnplasser innen døgnpsykiatri fra Lakselv til Karasjok.

Saka ble behandlet i dag. Administrerende direktør Torbjørn Aas ville ha en ny utredning, noe som kunne ha ført til at døgnplassene i Lakselv blir til flyttet til Tana, og ikke til Karasjok slik tidligere vedtatt. Forslaget gikk også inn for å utrede flytting av alle døgnplasser innen rus til Alta.

– Det vil være en rasering av Samisk nasjonalt kompetansesenter innen psykisk helsevern og rus (SANKS) , advarte sametingsråd Henrik Olsen. SANKS ligger i Karasjok.

Håper på endelig punkt

Sametingsråden er glad for at styret la bort styrelederens forslag.

– Nå håper vi at dette er et endelig punktum i denne saka, sier Henrik Olsen.

Det har nemlig vært mye frem og tilbake om den fremtidige organiseringen av psykiatri- og rusomsorgen i Finnmark.

Nasjonalt ansvar

Sametingsråden mener at SANKS er et nasjonalt ansvar.

– Derfor kan ikke Finnmarkssykehuset uten videre bare flytte på tilbudene til andre steder. Dette ville i så fall være i strid med den nasjonale politikken, mener Olsen.

Istedenfor å bygge ned SANKS, så håper han nå på senteret kan utvikles slik tidligere planlagt. Finnmarkssykehuset har tidligere gått inn for å bygge Samisk helsepark til Karasjok, hvor alle samisk spesialisthelsetjenester skal samles under ett tak.

Starter oppbygging

Ulf Syversen

– Dagens vedtak betyr at vi nå kan realisere etablering av amisk helsepark i Karasjok, forteller styreleder Ulf Syversen.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Styreleder Ulf Syversen bekrefter at dagens vedtak betyr at SANKS skal utvikles som et nasjonalt senter.

Vedtaket betyr også at de nå kan igangsette arbeidet med å realisere planene om en samisk helsepark, forklarer Syversen. Han vil ikke sette noen dato for byggestart eller når prosjektet skal stå ferdig.

– Men når styret nå har bekreftet at tidligere vedtak står fast, så kan vi sette trykk på dette arbeidet, svarer Syversen.

Sliter med økonomien

Dagens vedtak er enstemmig. Men fire av styremedlemmene ba om en stemmeforklaring.

– Disse medlemmene var i utgangspunktet ikke enig i vedtaket. Men de lot være å stemme mot forslaget fordi de innså at det likevel ville fått flertall. Derfor ba de om en stemmeforklaring, forklarer styrelederen.

Finnmarkssykehuset sliter med å få økonomien i balanse. Forslaget fra direktøren var et ledd i innsparingspakken.

Utbygging i Hammerfest utsettes

De fire medlemmer som ba om stemmeforklaring frykter for at vedtaket kan gå bety at utbygging av Hammerfest sykehus vil skyves ut i tid.

Styreleder forstår frykten, men mener at de likevel skal ha is i magen.

– Men vi er hundre prosent sikker på at det nye sykehuset i Kirkenes og nærsykehuset i Alta vil bli bygget slik planlagt.

I 2015 vil det komme en ny helse- og sosialplan. Og styrelederen mener at man ha tid til å vente på denne, før noe mer blir gjort.

– Da vet vi hvordan sykehusstrukturen i fylket skal være, forklare Syversen.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK