NRK Meny
Normal

Psykiatrisk senter i Lakselv legges ned

Rundt klokken 14:00 kom beskjeden mange i Porsanger fryktet, nemlig at Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv blir lagt ned.

fakkeltog

Onsdag gikk 400 personer i fakkeltog i Lakselv i protest mot nedleggelse av DPS, men det ble likevel vedtatt flytting til Karasjok.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

De ansatte som blir berørt er omlag 18 ansatte ved døgnenheten og sju på akutteamet. Onsdagens fakkeltog hadde ingen nytte.

Finnmarkssykehuset HF avholdt styremøte på Arktisk kultursenter i Hammerfest torsdag.

Rundt klokken 14:00 kom beskjeden mange fryktet, nemlig at Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv ryker. Det var Finnmark Dagblad som først meldte om saken.

Dette ble vedtatt under styremøtet Finnmarkssykehuset i dag:

  • Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling økes fra 12 til 14 plasser i løpet av 2016
  • Antallet døgnplasser innenfor rusbehandling videreføres i Karasjok, men reduseres fra 12 til 6 plasser i løpet av 2016.
  • Dette tilbudet skal evalueres innen utgangen av 2019, av eksterne. Dersom tilbudet i Karasjok ikke vurderes som faglig tilfredstillende, vurderes om rusbehandlingen skal samles ett sted (i Alta).
  • Det etableres et døgntilbud innenfor rusbehandling i Alta med 6 plasser i løpet av 2016. I tillegg opprettes det to plasser som er avrusingsplasser.
  • Det opprettes et døgntilbud innenfor psykisk helsevern i Karasjok med 6 plasser, 4 av disse er nasjonale senger. Disse skal samlokaliseres med døgnplasser for rusbehandling i løpet av 2016
  • Døgnenheten innenfor psykisk helsevern i Lakselv med 8 plasser legges ned fra 2016.
  • Før investering i nye bygg, skal ulike modeller for samhandling mellom døgnenhetene i rus og psykiatriavdelinger utredes.
  • All rustjeneste skal organiseres under DPS-er, med DPS-sjefene som ansvarlige ledere for både psykiatri- og rusfeltet.

Tilbud til alle samer

Døgnenheten er en del av avdeling psykisk helsevern for voksne i Lakselv.
Det jobber forskjellige faggrupper på døgnenheten med spesialkompetanse i psykiatri, rus, pedagogikk og kroppsterapi. Samisk språk og kulturforståelse er en del av kompetansen.

Døgnenheten gir spesialisthelsetjenestetilbud til hele den voksne befolkningen over 18 år i Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Lebesby og Gamvik.
Forøvrig gies behandlingstilbud til den samiske befolkningen i hele Norge.