NRK Meny
Normal

– Unødvendig å satse på omsorgsplasser nå

Formannskapet i Tysfjord vedtok på siste møte å igangsette prosessen med å samle alle med behov for heldøgns omsorg på Tysfjords vestside. – Helt unødvendig, sier politiker fra vestsida.

"Margits Minne" med barnevernet, psykiatrien og SANKS skal rives og erstattes av et nytt bygg med

'Margits Minne' (th) med barnevernet, psykiatrien og SANKS skal rives og erstattes av et nytt bygg med 16 heldøgns omsorgsplasser.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det innebærer at man flytter heldøgns omsorg i et «nytt» Dragstun, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap)i en kommentar til vedtaket i formannskapet i forrige uke.

– Vi har i dag åtte omsorgsplasser på Drag, og så kommer et forslag om å bygge 16 nye. Jeg tror ikke vi klarer å fylle opp 24 plasser, sier Lars Filip Paulsen (Felleslista) som stemte for å utsette saka.

Tre steder

Geografiske hensyn gjør at Tysfjord kommune i dag drifter heldøgns omsorg på tre steder i kommunen. Nå vil formannskapspolitikerne samle de med behov for heldøgns omsorg, som bor på vestsida av Tysfjord, til et nytt bygg som erstatter ærverdige "Margits Minne".

– Vi ønsker å samle omsorgen på Tysfjords vestside, heldøgns omsorg. Da må man ha nytt bygg, og litt større kapasitet. På den måten får vi ned drifta, og har et godt tilbud, sier ordføreren uten å komme inn på den økonomisk vanskelige situasjonen Robek-kommunen hans er inne i.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) vil bygge omsorgsplasser på Drag, for så å flytte brukere fra Stor

Ordfører Tor Asgeir Johansen (tv) vil bygge omsorgsplasser på Drag, for så å flytte brukere fra Storjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

16 omsorgsenheter

Hele satsingen søkes løst finansielt med låneopptak med en nedbetalingstid på 40 år. Totale byggekostnader er stipulert til vel 65 millioner kroner.

– Vi bygger ut 16 enheter. Det innebærer også at de kontorlokalene som i dag er på "Margits Minne" skal flyttes til Drag gamle skole. Det blir gjort uavhengig av dette vedtaket. I tillegg vil en del av kommunens tjenester flyttes over til fysioterapilokalene.
Dette med 14 + 2 omsorgsplasser er en sak som har versert lenge. Nå legges det fram. Det er saksutredet, og det er nå gjort til 16 omsorgsenheter.

Vente på kommunestrukturendringer

Lars Filip Paulsen (Felleslista) tror ikke dette vedtaket lar seg gjennomføre. Paulsen vil heller se på helsetjenesten i Tysfjord kommune i et mere langsiktig perspektiv, og har endringer i kommunestrukturen i tankene. Paulsen møtte som vara i dette formannskapsmøtet.

Lars Filip Paulsen er skuffet over vedtaket i formannskapet.

Lars Filip Paulsen er skuffet over vedtaket i formannskapet.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi har i dag åtte omsorgsplasser på Drag, og så kommer et forslag om å bygge 16 nye. Jeg tror ikke vi klarer å fylle opp 24 plasser. Kommunen er avhengig av å spare penger, og fra statlig hold vil man legge til rette for at flere eldre skal klare seg hjemme. Jeg kom med utsettelsesforslag som falt fordi jeg ønsker først å se på hva folket ønsker seg om den fremtidige kommunestrukturen etter folkeavstemninga 29. mai. I forhold til dette kan vi bedre planlegge fremtidige tjenester.

DMS

Lars Filip Paulsen kommer også inn på planene til forprosjektet om et distriktsmedisinsk senter (DMS) der Tysfjord kommune har vedtatt å fullføre dette forprosjektet.

– Kommunen har behov for å spare. Det vi burde satse på er å være mere innovativ og sørge for at flere eldre kan klare seg hjemme. Også på den måten klarer vi å spare. Kunne vi spinne videre på ideen om et DMS ville det være et mye bedre tilbud. Også kostnadsmessig vil jo et DMS bidra til å få ned driftskostnadene til kommunen.

Etter forslag fra Kurt Solstrøm (Tysfjord bygdeliste) vedtok formannskapet i Tysfjord et tillegspunkt om at én av disse nye boenhetene, som formannskapet vedtok mot to stemmer, skal klargjøres til KAD-plass (Kommunal akutt døgnplass).

Saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret.