Hopp til innhold

Filmet sekunder før bilen kjørte på rein og stakk av

Mattis Aslak Eira skulle sende en video av kompisens rein som hadde gått seg vill. Da ble han vitne til en reinpåkjørsel. Sjåføren stakk av.

Bilde av en bil rett før den kjører på en rein.

REINPÅKJØRSEL: Her er bilde av bilen millisekunder før den treffer reinen.

Foto: Privat

– Mens jeg filmer, så kommer det en bil og kjører på den, sier Eira.

Han forteller at bilen som kjørte på reinen senket farten i et lite øyeblikk, før han gasset på igjen.

Hendelsen skjedde langs E6 nord for Lakselv.

Eira satt seg i bilen og kjørte etter for å få skiltnummeret på bilen. Samtidig ringte han politiet.

Han fulgte etter sjåføren til Lakselv, en kjøretur på omtrent ti minutter, før han klarte å se registreringsnummeret.

Politiførstebetjent i reinpolitiet, Magne Persen, kan bekrefte til NRK at sjåføren ikke stoppet ved påkjørselen.

Politiet har anmeldt hendelsen og beslaglagt førerkortet.

Reinpåkjørsel er et problem i hele Sápmi. I Meråker kjørte et tog på samme flokk to ganger på samme dag.

Mister ikke forsikringsbonus

Ved reinpåkjørsel skal man melde ifra til politiet eller viltnemnda.

Dersom man gjør det, blir det ingen bonustap på forsikringa, og noen forsikringsselskaper reduserer egenandelen.

Det å stikke av uten å melde ifra er straffbart, og kan straffes med bøter. I tillegg får man bonustrekk på forsikringa.

– Du må i hvert fall stoppe opp, og så må du melde fra til helse- og politiet. Så får de varslet videre til enten reineier, eller hvis det er en elg, så er det til viltnemnda i kommunen, sier Persen fra reinpolitiet.

Våren er kalvingstid for rein. I Gielas reinbeitedistrikt ble alle de nyfødte kalvene til en simle drept av ørn.

Påkjørt rein
Sunniva Sollied Møller

Du er pliktig til å melde ifra

Ved påkjørsel av dyr er du pliktig til å varsle politiet på 02800 eller viltnemda.

Du skal kun kjøre fra stedet dersom du får tillatelse til det, og da må du markere stedet.

Det er ikke straffbart å kjøre på dyr, men det er ulovlig å ikke melde ifra.

I tillegg er det ikke du som må betale erstatning for reinen. Det er forsikringsselskapet ditt som betaler.

Skal du avlive dyret?

Det er hovedsakelig kompetent personell som skal avgjøre om dyret skal avlives. Du skal ikke avlive dyret uten godkjenning fra politiet.

Dersom det er snakk om påkjørsel av småvilt, kan du avlive dyret om det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli frisk.

Du skal aldri avlive storvilt eller dyr fra dyrehold, f.eks. rein, dersom det er mulig å få tak i politi, veterinær eller eieren innen rimelig tid.

Kilde: Statens vegvesen

Trybakken varseltrekant
PerKåre Sanbakk

Husk dette

 • Ikke følg etter dyret dersom det springer vekk.
 • Bruk refleksvest.
 • Marker stedet med varseltrekant og nødlys.

– Ingen skade på bilen

Sjåføren sier til NRK at hendelsen var et uhell, og mener at vedkommende så vidt traff reinen med siden av bilen, og anså det som unødvendig å melde politiet.

– Det ble ingen skade på bilen. Bare en liten strek på bakdøra, sier sjåføren.

Sjåføren hevder å ha stoppet, men stoppet ikke lenge og gikk ikke ut av bilen.

– Reinsdyret sprang til den andre siden etter den hadde truffet bilen litt, forklarer sjåføren.

I Nordland ble Bane Nor varslet om rein på togskinnene, likevel kjørte de på reinene 25 minutter senere.

Stort problem i reindrifta

Eira kjøper derimot ikke sjåførens forklaring.

– Vedkommende stoppet ikke. Vi stod ved siden av og så. Og sjåføren bare gassa på og rett og slett stakk av. Det har jeg sett med mine egne øyne, sier Eira.

Bilde av Mattis Aslak Eira som står midt i en reinflokk.

Mattis Aslak Eira sier sjåføren kjørte på reinen og stakk av.

Foto: Privat

Mattis Aslak Eira er selv reindriftsutøver. Han sier at reinpåkjørsler og folk som stikker av er et stort problem i reindrifta, noe reinpolitiet også bekrefter.

– Som reindriftsutøvere opplever vi veldig ofte at bilene stikker av. Og så finner vi ofte rein som halter ved veien, med knekt fot. Noen ganger finner vi død rein, sier han.

Ofte pines reinen før den dør av seg selv eller blir avlivet, forklarer Eira.

– Vi kan jo ikke avlive reinen når det ikke blir varsla ifra.

Han mener at alle slags reinpåkjørsler må meldes ifra om til politiet.

– Det gjelder om bilen har kommen litt borti på reinen, eller om rein er død. For dette må sjekkes av reineier om reinen må avlives, slik at reinen ikke trenger å lide, sier Eira.

Veiskilt der det er en rein i en varseltrekant. Under står det stor reinfare.

Reinpåkjørsel er et stort problem.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Lokale foreninger har inngått avtaler med FeFo

  Finnmarkseiendommen (FeFo) melder at de inngår avtaler med lokale foreninger om fiskeoppsyn.

  Dette er i første rekke et prøveprosjekt for 2024.

  – Vi har inngått avtaler med Sør-Varanger JFF, Vardø sportsfisker- og jegerforening, Berlevåg JFF og Kjøllefjord JFF om fiskeoppsyn, skriver FeFo, som legger til at oppsynet gjelder på Finnmarkseiendommens grunn i anadrome vassdrag som ikke er forpaktet, men som er åpnet for fiske.

  FeFo opplyser at allerede har forpaktningsavtaler med disse foreningene i andre vassdrag, og de er godt kjent med oppsynsarbeid.

  Oppsynet gjelder Braselva, Haukelva, Austerelva, Molvikvassdraget og Blåfjellvassdraget.

 • Åajvaerie-ášši: Duopmár celkui bealálažžan, diggeášši sáhttá fas maŋiduvvot

  Diggeášši gaskka Øyfjellet Wind ja Jillen-Njaarke orohaga sáhttá maŋiduvvot goalmmát geardde. Sivvan dasa lea go okta mielduopmáriin celkui bealálažžan rievtti vuosttaš beaivvis.

  Árvvoštallanrievttis galget árvvoštallanlahtuin (duopmáriin) leat viiddis máhttu dan fáttá birra mii gieđahallojuvvo dikkis.

  Dan oktavuođas lei Sáltoduoddara orohaga jođiheaddji, Per Thomas Kuhmunen, nammaduvvon árvvoštallanlahttun.

  Muhto ovdal go diggeášši álggii, de dáhtto Øyfjellet Wind advokáhtat ahte diggi galggai árvvoštallat Kuhmunen bealálašvuođa.

  Øyfjellet Wind advokáhtat oaivvildedje ahte leat erenoamáš dilálašvuođat mat sáhttet dagahit Kuhmunena habilitehta ovdii, go son lea cealkámuša addán eará áššis mii maid guoská johtingeainnuide.

  Mearrádus ii leat vuos dahkkon.