NRK Meny
Normal

Ávžžuha nuoraid hilgut lobihis miellačájehemiid

Guovddášbellodaga ovddes jođiheaddji ja rukses-ruoná ráđđehusa johtalusministtár, Liv Signe Navarsete, ávžžuha Luonddu ja Nuoraid organisašuvnna hilgut lobihis miellačájehanvugiid.

Liv Signe Navarsete

Guovddášbellodaga ovddes jođiheaddji ja rukses-ruoná ráđđehusa johtalusministtár, Liv Signe Navarsete, dadjá lobihuššamiid dagahit heajos beaggima nuoraidorganisašuvdnii.

Foto: Heaika Skum / NRK

Liv Signe Navarsete lei bovdejuvvon sáhkavuoru doallat Luonddu ja Nuoraid riikkačoahkkimii Fredrikstadas.

Sáhkavuorus son rámidii nuoraid luonddugáhttenorganisašuvnna Luonddu ja Nuorat (LN) , ja earenoamážiid organisašuvnna čielga sátnegeavaheami.

Govvideames oailiiddis, son gesii ovdan Luonddu ja Nuoraid cealkámušaid, mas gohčodedje su ja johtalusdepartemeanta eksosdepartemeanta ja ministtariin.

–Dákkár čielga satnegeavaheapmi lea dehálaš go galget čalmmustahttit oaiviliddiset, dadjá Liv Signe Navarsete.

Ávžžuha nuoraid hilgut lobihisvuođaid

–Mun ávžžuhan garrasit Luonddu ja Nuoraid organisašuvnna hilgut lobihis miellačájehemiid, danin go dat njeaidá organisašuvnna nama buori beaggima, cealká Liv Signe Navarsete.

Son dadjá ahte Luonddu ja Nuoraid organisašuvdna čehpet vuoruha áššiid ja sátnegeavaheami seammás go sii čájehit duostilvuođa, dadjá Liv Signe Navarsete.

Eai obage doahttal Navarsete rávvagiid

Katja Rávdná Brock Pedersen ja Elle Marie Hætta Isaksen

Sámi nuora guovttos, Katja Rádvná Brock Pedersen ja Elle Marie Hætta Isaksen gal eabba čuovvol Navarsete ávžžuhusa.

Foto: Heaka Skum / NRK

Sámi nuorat geat leat oaseváldit Luonddu ja Nuoraid Riikkačoahkimis gal eaba áigut čuovvut Liv Signe Navarsete ávžžuhusaid ahte eai galgga searvat lobihis miellačájáhusaide.

–Nussirášši lea munnuide ja sámiide nu stuorra ja dehálaš ášši, ahte dan ovddas gal ferte bargat buost máid sáhttá, dadjaba nieiddaguovttos, Katha Ravdna Brock Pedersen ja Anne marie Hætta Isaksen.