Oppretter ikke tilsyn mot Tysfjord kommune

Fylkesmannen i Nordland vil ikke opprette tilsyn for å undersøke om kommunen har håndtert overgrepsanklager på en tilfredsstillende måte.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

Oppretter ikke tilsyn mot Tysfjord kommune v/ordfører Tor Asgeir Johansen

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det melder VG .

– Det kan bli aktuelt fremover. Da ser vi i så fall for oss at det vil bli på tvers av sektorer for å se hvordan varslingsplikten har fungert, opplyser fylkesmann Hill-Marta Solberg til VG.

Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Avisa har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. Avisa kjenner også til flere som forteller at de har forsøkt å si ifra om overgrep, men som opplever at lite ble gjort eller tatt på alvor.

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, forventer at kommuner som er på ROBEK-listen lar ansvaret

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg

Foto: Kaja Iren Knutsen / NRK

Vil støtte kommunen

Solberg sier at de i dag ikke kan avdekke gjennom et tilsyn hvordan situasjonen var for 10 til 15 år siden.

– Akkurat nå vil vi støtte kommunen. Tilsyn får vi komme tilbake til.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har uttalt til VG at det er uforståelig for henne at ingen har grepet inn på et tidligere tidspunkt, og at hun forutsatte at Fylkesmannen vurderer å gå inn i saken.

Overrasket

Det er flere som reagerer på at kommunen ikke blir sett i kortene. Deriblant førsteamanuensis ved Høgskolen i Vold, Kjartan Leer-Salvesen, som har skrevet doktorgradsavhandling om hvordan profesjonsutøvere håndterer taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt.

– Når saken er såpass alvorlig som den er, blir jeg overrasket over at det ikke opprettes tilsyn. Når det er så mange berørte, så mange som har forsøkt å si ifra, er det viktig å finne ut av hva som har ført til at det ikke har blitt gjort noe, mener han.

Også Aud Karin Bjørn, tidligere leder for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Nord-Norge, reagerer.

– Jeg synes kommunen har gjort en dårlig jobb, og jeg mener det ville ha vært på sin plass at de ble sett i kortene, sier hun.

Guttorm Aasebøstøl

Fungerende ordfører i Tysfjord kommune, Guttorm Aasebøstøl

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Hadde møte med fylkesmannen

Tidligere denne uka hadde Tysfjord kommune møte med fylkesmannen om tiltak. Fungerende ordfører i Tysfjord kommune, Guttorm Aasebøstøl, forteller til NRK Sápmi at de blant annet diskuterte hva fylkesmannen kan bidra med økonomisk.

– Tysfjord kommune er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, så vi diskuterte med fylkesmannen hvilke økonomiske ressurser de kan hjelpe oss med i den situasjonen som vi er havnet i.

Kommunens ledelse hadde også et dialogmøte med den læstadianske forsamling i går. De ble ikke å diskutere tiltak, men Aasebøstøl er likevel fornøyd med møtet.

– Vi fikk snakket med veldig mange som er med der og det gjorde veldig godt. Jeg tror at vi i samarbeid med forsamlingen kommer til å finne gode løsninger på hvordan vi kan fortsette, og selvfølgelig også i samarbeid med folk som kan dette, som politi og fylkesmann.