Hopp til innhold

De rødgrønne ber staten vente med å tvangsslakte Jovsset Ante Saras rein

Uaktuelt å vente mener staten. Som henviser til Høyesterettsdommen.

Jovsset Ante Sara

Her gjeter Jovsset Ante Sara reinflokken hans.

Foto: NRK Sapmi / NRK

– Vi mener det vil være rett å avvente vurderingen fra FNs menneskerettskomité om saken før tvangstiltak eventuelt benyttes, uttaler Torgeir Knag Fylkesnes.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Næringskomiteens første nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), jobber for at tvangsslaktingen av reinen til Jovsset Ante Sara skal stoppes inntil FNs menneskerettskomité har behandlet saken.

Foto: Linn Blomkvist

Den rødgrønne opposisjonen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fremmet forslag i næringskomitéen om at et eventuelt tvangstiltak blir utsatt til FNs menneskerettskomité har sett på saken.

Kjempet i fem år

26-åringen fra Kautokeino har i fem år kjempet mot staten i håp om å slippe å redusere reinflokken sin fra 150 ned til 75 dyr. Sara har fremmet saken sin for FNs menneskerettskomité i Genève i håp om at de vil be Norge om å stoppe tvangsslaktningen.

Jovsset Ante Sara i Høyesterett

Jovsset Ante Sara fikk en trist «julegave» fra Høyesterett tre dager før jul i fjor. Han pålegges å redusere reinflokken sin fra 350 dyr til 75 dyr.

Foto: Mathis Eira / NRK

Dersom et land begår menneskerettighetsbrudd mot befolkningen sin så er FNs sikkerhetsråd det eneste organet som kan gripe inn.

Sara mener at dette vil være et altfor lavt antall rein og at han derfor frykter å måtte gi opp næringen slekta hans har drevet med i generasjoner.

Han vant i tingretten og lagmannsretten. Men tapte i Høyesteretten like før jul i fjor.

I oktober kom et nytt pålegg fra Landbruksdirektoratet, instansen som regulerer reintallet.

De viste til den endelige dommen fra Høyesterett og påla Jovsset Ante Sara å være nede på 75 rein innen nyttårsaften.

Ønsker ikke å svare

Landbruksdepartementet ønsker ikke å svare på hvorfor det er uaktuelt å vente på FNs dom i saken. De viser til Høyesterettsdommen.

– Høyesterett fant at et vedtak om å redusere reinflokken til 75 dyr er gyldig, fordi det verken krenker reineierens rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, skriver departementets pressevakt Kaja Godager til NRK.

Departementet viser til at landbruks- og matministeren har kommentert Høyesteretts dom, som nå er endelig.

Behandles også på Sametinget

Sametingets plenum skal etter forslag fra Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiet sametingsgruppe behandle denne saken som hastesak på torsdag.

Runar Myrnes Balto

Gruppeleder i NSRs sametingsgruppe, Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det har gått prestisje i denne saken, men jeg håper at rikspolitikerne skal besinne seg og vente til FN har behandlet saken, sier NSRs gruppeleder Runar Myrnes Balto.

Ap sin gruppeleder på Sametinget, Ronny Wilhelmsen, er enig i denne vurderingen.

– Vi mener det vil være uheldig for alle parter dersom FNs menneskerettskomité kommer til en annen konklusjon enn Høyesterett etter at irreversibelt tvangstiltak er gjennomført, argumenterer Wilhelmsen.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (Ap) ber staten om å vente med tvangsslaktingen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • ČSV-bevegelsen fylte 50 år: - Vi er fortsatt her!

  ČSV-bevegelsen hadde 50 års jubilé som ble feiret på lørdag i Sirma i Finnmark.

  Blant gjestene var sametingspresident Silje Karine Muotka, som prioriterte arrangementet fremfor samekonferansen i Gällivare i Sverige.

  – Jeg synes det er viktig å hedre våre forgjengere. De har gjort en viktig jobb med å fremme det samiske samfunnet og våre rettigheter, sa Muotka.

  Arrangørene var glad for at så mange tok tid til å delta i markeringen.

  Silje Karine Muotka deaivvada olbmuiguin ČSV doaluin Sirbmás 2022.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Láhka bisseha bearráša návetdoalu

  Náittosbárra Kåre ja Anne Dalheim háliideaba sirdit návetdoalu iežaska bárdnái Stuoravuonas, davvi-Romssas, muhto láhka bisseha.

  Norgga stáda gieldá juohkimis návetdoallosaji dábálaš viessosaddjin, ja deattuha báiki lea oaivvilduvvon dušše návetdollui. Ráđđehus ja Stuoradiggi lea mearridan Norggas sáhttá eanemusat 3000 dekára gilvojuvvon eanan heaittihuvvot jahkásaččat.

  Lea eananláhka mii lea guovddážis dán áššis, mii galgá sihkkarastit biebmobuhtadeami.

  Dá lea goalmmát buolva mii eaiggáduššá doalu.

 • Valgte ny samisk nasjonaljoik

  Samekonferansen valgte joiken «Sámi eatnan duoddariid» av Nils-Aslak «Áillohaš» Valkeapää til samenes nye nasjonaljoik lørdag under Samerådets 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare.

  Ifølge symbolkomiteen formidler joiken samenes kjærlighet til Sápmi. Joiken skal kunne synges både uten tekst og med en del av teksten eller med hele teksten. Joikens tekst skal også tilpasses for alle samiske språkene og joiketradisjoner.

  Samekonferansen 2022 vedtar samernes nasjonaljojk
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK