Hopp til innhold

Oppgitt over snevert sametingsråd

– Mener sametingsrådet at Sápmi slutter ved Finnmarks fylkesgrense? Det spør sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Tor Mikalsen.

Tor Mikalsen

Sametingsrepresentant for NSR, Tor Miksalsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs sametingsrepresentant Tor Mikalsen spør dette etter å ha lest sametingsrådets innstilling i saken "Programbeskrivelse for verdiskapning i næringskombinasjoner og samisk reiseliv".

NSRs sametingsgruppe vil minne sametingspresidenten og hans sametingsråd om at Sápmi vitterlig strekker seg mye lenger enn Finnmark fylke.

– Utrolig snevert

– Det er utrolig snevert av sametingsrådet å kun fokusere på Finnmark fylke når man nå skal sette i gang et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner. Har man glemt at det bor samer lenger sør i landet, spør en lettere oppgitt Tor Mikalsen i en pressemelding.

Mikalsen sier at når det gjelder samisk reiseliv, så har sametingsrådet kun fokusert på Finnmark fylke.

– Sametingsrådet foreslår videre å opprette et faglig forum. Også her fokuseres det kun på ett fylke. Har man glemt at det samiske området strekker seg over flere fylker?

– Må ikke bli for finnmarksorientert

Mikalsen mener at sametingsrådet må vokte seg for å bli for finnmarksorientert.

– Innen reiseliv, og ikke minst når det gjelder kombinasjonsnæringer, finnes det utøvere i hele det samiske bosetningsområdet, påpeker Mikalsen.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB