Olli med som observatør i Russland

Sametingspresident Egil Olli deltar denne helgen på en kongress som russiske samer arrangerer i Olenegorsk.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Samene i Russland diskuterer opprettelsen av et folkevalgt organ for samene i landet.

Gula: Olli mielde sámekonferanssas

Hør: Olli i Russland

– Må finne egen løsning

Representanter for de russiske samene besøkte for noen uker siden Sametinget i Norge, under plenunmsmøtet i Karasjok, hvor de fikk fortalt om arbeidet de gjennomfører.

Søndag holdes den første samekonferansen for russiske samer, hvor de legger premisser for fremtidig samepolitikk i Russland.

– De russiske samene må finne sin egen løsning, vi skal være med som observatører her, sier Sametingspresident Egil Olli til NRK Sámi Radio.

Olli møter lørdag flere russiske samer, men søndag er den store samekonferansen.

Alle landene med

Det er ikke bare Egil Olli som er med, men også representanter fra finsk og svensk side deltar. Ledere for de samiske parlamentene er invitert til Olenegorsk, av det statlige urfolkskontoret i Murmansk.

Hele helgen skal Sametingspresident Egil Olli og andre nordiske representanter ha møter med russiske samer.