NRK Meny

Økonomisk suksess

Helårsfiske av kongekrabbe har blitt en økonomisk suksess for kongekrabbenæringen. Likevel er det delte meninger om det bør være helårsfiske på krabben. Under vårfisket er andelen dårlig krabbe større enn resten av året fordi mye av krabben skifter skall. Fisker og styreleder i merkevareforeningen "Varanger", Øyvind Seipæjærvi, Mener det er dårlig ressursutnytting å fiske krabbe på denne tiden.