Hopp til innhold

Ođđa láhka nanne sámegiela árvvu

Dán jagi vuosttaš beaivvi oaččui Norga ođđa giellalága, mii nanne sámegiela saji servodagas. – Illusáhkan sámiide, sámediggeráđđi dadjá.

Mikkel Eskil Mikkelsen

NANNE GIELLALÁGA: Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen lohká ođđa giellalága nannet dan mii dan mii Sámelágas jo daddjo.

Foto: Dan Robert Larsen

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsena mielas lea buorre go dál boahtá Norgga lágaide giellaláhka.

Son bargá sámedikkis earret eará giellaáššiiguin.

– Dál boahtá čielgasit ovdan ahte juohke almmolaš ásahus galgá leat mielde ovddideamen sámegiela eamiálbmotgiellan.

Lea maid vuosttaš geardde go sámegiella daddjo eamiálbmotgiellan Norgga lágain, ja dát lea Mikkelsena mielas erenoamáš dehálaš.

– Lea buorre go boahtá láhkii oidnosii ahte sámegiella lea eamiálbmotgiella. Dát čájeha makkár stáhtus sámegielas lea.

Ávkin sámeláhkii

Norggas ii leat ovdal leamašan sierra giellaláhka.

Láhka, mii suddje sámiid vuoigatvuođaid, lea Sámeláhka, man ulbmil lea sihkkarastit ahte sápmelaččat besset ovddidit iežaset giela, kultuvrra ja servodateallima.

Sámelágain duođaštuvvo ahte sámegiella lea ovttaárvosaš dárogielain Norggas.

Sámediggeráđi Mikkel Eskil Mikkelsena mielas lea dat ođđa giellaláhka lávki ovddasguvlui ja dat nanne dan mii ovdalaččas jo lea Sámelágas.

– Lea hui buorre go boahtá čielga vuordámuš almmolaš orgánaide, ahte sii maid galget leat mielde ovddideamen sámegielaid. Mii diehtit ahte leat ollen guhkás go beassat váldit oktavuođa sámegillii iešguđetlágan orgánaiguin.

Nanne gielaid

Jon Christian Fløysvik Nordrum duođašta NRK:i ahte ođđa giellaláhka nanne sihke sáme- ja dárogiela.

Son lea Oslo universitehta vuosttašamanueansa juridihkalaš fágain.

Jon Christian Fløysvik Nordrum er jurist og ekspert i forvaltningsrett ved univeristet i Oslo
– Láhka nanne dárogiela ja giellavuoigatvuođaid. Ja lágas maid lea sámegiella ovttaárvosaš dárogielain, ja mearkagiella lea dál almmolaš giellan.

Ovdagovvan earáide

Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen muitala iežaset suohkanis geavahit 95 proseantta álbmogis sámegiela go váldet oktavuođa suohkaniin ja suohkana bálvalusaiguin.

Guovdageainnus fertejit suohkanbargit máhttit ja ipmirdit sámegiela.

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen.

ILUS: Guovdageainnu sátnejođiheaddji ilus go sámegiella nannejuvvo lága bokte. Guovdageaidnu gal lea jo olu jagiid nannen giela.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Olsen ii jáhke ahte Guovdageidnui šaddá hástalussan čuovvolit ođđa giellalága go suohkan lea geavahan nu guhká sámegiela ahte dat lea sajáiduvvan.

Son sávvá ahte Guovdageaidnu lea okta dain suohkaniin, gii movttiidahttá eará suohkaniid geavahišgoahtit sámegiela.

– Eará suohkanat sáhttet váldit singuin oktavuođa jus leat gielalaš hástalusat, go sis han soitet leat buorit rávvagat mo čoavdit daid, son dadjá.

Oahpai giela

Pål Norvoll, arealplanlegger Kautokeino kommune

OAHPAI IEŠ: Pål Norvoll lea ieš oahpahallan sámegiela ja lea ilus go giella oačču vel eambbo fuomášumi.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Go NRK galledii Hans Isak Olsena Guovdageainnu suohkanviesus de deaivvaimet suohkanbargi Pål Norvolla, gii lea Stáiggus fárren Guovdageidnui.

Son lea ieš oahpahallan sámegiela ja nu maid oahppan dan nu ahte birge bures.

– Mu mielas lea buorre go sámegiella lea dat giella maid suohkanis geavahit. Mun ádden measta visot, muhto muhtun fágasánit gal sáhttet leat váddásat, son dadjá.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.