Ođđa láhka nanne sámegiela árvvu

Dán jagi vuosttaš beaivvi oaččui Norga ođđa giellalága, mii nanne sámegiela saji servodagas. – Illusáhkan sámiide, sámediggeráđđi dadjá.

Mikkel Eskil Mikkelsen

NANNE GIELLALÁGA: Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen lohká ođđa giellalága nannet dan mii dan mii Sámelágas jo daddjo.

Foto: Dan Robert Larsen

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsena mielas lea buorre go dál boahtá Norgga lágaide giellaláhka.

Son bargá sámedikkis earret eará giellaáššiiguin.

– Dál boahtá čielgasit ovdan ahte juohke almmolaš ásahus galgá leat mielde ovddideamen sámegiela eamiálbmotgiellan.

Lea maid vuosttaš geardde go sámegiella daddjo eamiálbmotgiellan Norgga lágain, ja dát lea Mikkelsena mielas erenoamáš dehálaš.

– Lea buorre go boahtá láhkii oidnosii ahte sámegiella lea eamiálbmotgiella. Dát čájeha makkár stáhtus sámegielas lea.

Ávkin sámeláhkii

Norggas ii leat ovdal leamašan sierra giellaláhka.

Láhka, mii suddje sámiid vuoigatvuođaid, lea Sámeláhka, man ulbmil lea sihkkarastit ahte sápmelaččat besset ovddidit iežaset giela, kultuvrra ja servodateallima.

Sámelágain duođaštuvvo ahte sámegiella lea ovttaárvosaš dárogielain Norggas.

Sámediggeráđi Mikkel Eskil Mikkelsena mielas lea dat ođđa giellaláhka lávki ovddasguvlui ja dat nanne dan mii ovdalaččas jo lea Sámelágas.

– Lea hui buorre go boahtá čielga vuordámuš almmolaš orgánaide, ahte sii maid galget leat mielde ovddideamen sámegielaid. Mii diehtit ahte leat ollen guhkás go beassat váldit oktavuođa sámegillii iešguđetlágan orgánaiguin.

Nanne gielaid

Jon Christian Fløysvik Nordrum duođašta NRK:i ahte ođđa giellaláhka nanne sihke sáme- ja dárogiela.

Son lea Oslo universitehta vuosttašamanueansa juridihkalaš fágain.

Jon Christian Fløysvik Nordrum er jurist og ekspert i forvaltningsrett ved univeristet i Oslo
– Láhka nanne dárogiela ja giellavuoigatvuođaid. Ja lágas maid lea sámegiella ovttaárvosaš dárogielain, ja mearkagiella lea dál almmolaš giellan.

Ovdagovvan earáide

Guovdageainnu suohkana sátnejođiheaddji Hans Isak Olsen muitala iežaset suohkanis geavahit 95 proseantta álbmogis sámegiela go váldet oktavuođa suohkaniin ja suohkana bálvalusaiguin.

Guovdageainnus fertejit suohkanbargit máhttit ja ipmirdit sámegiela.

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen.

ILUS: Guovdageainnu sátnejođiheaddji ilus go sámegiella nannejuvvo lága bokte. Guovdageaidnu gal lea jo olu jagiid nannen giela.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Olsen ii jáhke ahte Guovdageidnui šaddá hástalussan čuovvolit ođđa giellalága go suohkan lea geavahan nu guhká sámegiela ahte dat lea sajáiduvvan.

Son sávvá ahte Guovdageaidnu lea okta dain suohkaniin, gii movttiidahttá eará suohkaniid geavahišgoahtit sámegiela.

– Eará suohkanat sáhttet váldit singuin oktavuođa jus leat gielalaš hástalusat, go sis han soitet leat buorit rávvagat mo čoavdit daid, son dadjá.

Oahpai giela

Pål Norvoll, arealplanlegger Kautokeino kommune

OAHPAI IEŠ: Pål Norvoll lea ieš oahpahallan sámegiela ja lea ilus go giella oačču vel eambbo fuomášumi.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Go NRK galledii Hans Isak Olsena Guovdageainnu suohkanviesus de deaivvaimet suohkanbargi Pål Norvolla, gii lea Stáiggus fárren Guovdageidnui.

Son lea ieš oahpahallan sámegiela ja nu maid oahppan dan nu ahte birge bures.

– Mu mielas lea buorre go sámegiella lea dat giella maid suohkanis geavahit. Mun ádden measta visot, muhto muhtun fágasánit gal sáhttet leat váddásat, son dadjá.

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK