Her vil en ny samisk festival bli sparket i gang i mørketida

Mørketidsfestival for samisk samtidskultur. Slik beskrives en splitter ny festival som etter planen arrangeres for første gang til senhøsten. Bra for det samiske, mener turistbedriftsleder.

Kjøllefjord

SAMEKULTUR I MØRTNA: Den som velger å besøke Kjøllefjord i Lebesby kommune på vestsiden av Nordkynhalvøya den nest siste helgen i november, får etter alt å dømme et samisk festivaltilbud «med på kjøpet».

Foto: Stian Strøm / NRK

– Lebesby kommune arrangerer mellom den 18. og 22. november den
nye festivalen «Skábma», som tar samiske samtidsaktuelle kunstneriske uttrykksformer som utgangspunkt.

– Under festivalen presenteres samisk samtidskunst, -musikk, -teater, -film, og det gis mulighet til å delta i workshops.

Dette skriver Lebesby kommunes kultursjef, Andreas Hoffmann, i sin pengestøttesøknad på 103.000 kroner til Norsk kulturråd.

Skábma som betyr mørketid er samenes benevnelse på den perioden av året da solen er under horisonten hele døgnet. Men samtidig er mørketiden full av lys og kulturelle uttrykk.

Lebesby kommune om Skábma-festivalen

– Europas nordligste

Festivalen det søkes penger til skal arrangeres i Kjøllefjord-området på Nordkynhalvøya i Øst-Finnmark.

Festivalen er ikke arrangert tidligere.

– Nordkynhalvøya er Norges og Europas nordligste reinbeiteområde – men utover dette presenterer lokale sjøsamiske aktører en levende kultur, skriver Hoffmann i pengesøknaden.

Vil samarbeide med reindriftsfamilie

Ellinor Guttorm Utsi

INNGÅR FESTIVALSAMARBEID: Daglig leder Ellinor Guttorm Utsi i familiebedriften «Davvi Siida».

Foto: NRK

– Dette er ennå bare i planleggingsfasen. Men alt som kan være med på å styrke det samiske i dette området er viktig og til det gode.

Dette sier reindriftskvinnen Ellinor Guttorm Utsi. Hun og hennes familie har i generasjoner hatt sommerbeite for reinene deres på Nordkynhalvøya.

I tillegg driver familien en samisk turist- og kulturopplevelsesbedrift noen kilometer øst for Kjøllefjord.

Deres bedrift skal etter planene samarbeide med den nye Skábma-festivalen.

Lettere med samisk arrangement nå enn før

Regjeringen har tidligere pekt på utfordringene med å ivareta det samiske i kyst- og fjordområdene i Finnmark – områder som omtales som «(...) mer eller mindre språklig fornorsket (...)», og der «(...) det samiske språket fortsatt er i tilbakegang (...)» (ekstern lenke).

– Men jeg opplever at samiske konsert- og kulturarrangementer tas godt imot her på Nordkyn. Det samiske er ikke fremmed her. Andre festivaler, slik som eksempelvis Chrisfestivalen, har jo hatt samiske artist- og musikkinnslag som har vært populære, forteller Ellinor Guttorm Utsi.

– Men tror du det er lettere å arrangere en samisk festival i området i dag enn eksempelvis 10 eller 20 år siden?

– Ja, helt klart. Det samiske er i fremgang her. Folk tør i større grad å omfavne det samiske i dag, svarer Utsi.

Arvvas

INNTAR KANSKJE SCENEN: Gruppa Arvvas med Sara Marielle Gaup Beaska og Steinar Raknes er blant artistene og bandene som inviteres til å holde konsert under Skábma-festivalen. Her fra deres konsert under en tidligere Riddu Riđđu-festival.

Foto: Elise Holdal / NRK

Mangfoldig program

I planene for festivalprogrammet finner vi konserter med blant annet Wimme Saari og Arvvas, og litteraturpresentasjon av kunstner og tidligere altaaksjonist, Synnøve Persen.

Det er Lebesby kommunens kulturkontor som oppgis som hovedarrangør. Totalsummen på festivalutgifter er ifølge søknaden på 304.160 kroner.

– Tilskudd fra kommune og egeninnsats er bekreftet. Det vil si at 20 prosent av finansieringen er allerede på plass, står det i kommunens pengesøknad.

Det har dessverre ikke lyktes NRK å få Lebesby kommunes kultursjef Andreas Hoffmann i tale.