Hopp til innhold

Nuortaguovllu válgabiire / Østre valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Østre valgkrets / Nuortaguovllu válgabiire

Østre valgkrets / Nuortaguovllu válgabiire

Foto: NRK

På norsk:

Dán válgabiirres leat ovcci suohkana ja dat leat Mátta-Várjjat, Unjárga, Čáhcesuolu, Várggát, Báhcavuotna, Deatnu, Bearalváhki, Davvesiida ja Gáŋgaviika.

Válgabiirre áirraslohku vuolgá das man ollu olbmot ledje dieđihan iežaset jienastuslohkui geassemánu 30. beaivái dan jagi go maŋemus ledje suohkan- ja fylkkaválggat (2015:s). Nuortaguovllu válgabiirres ledje dalle 2229 olbmo jienastuslogus. Dán logu vuođul Nuortaguovllu válgabiire massá ovtta áirasa ja jienasteaddjit besset dál válljet dušše vihtta áirasa Sámediggái. Dat máksá ahte dien biirres gártá garraseabbo gilvu beassat Sámediggái.


Válgalisttut

Nuortaguovllu válgabiirres leat dáin válggain gávcci bellodaga/listtu:


Nuorat ja boarrásat

Dat bellodat/listu mas leat gaskamearálaččat nuoramus evttohasat dán biirres lea Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Dáid evttohasaid gaskamearálaš ahki lea 37,0 jagi. Nuortaguovllu nuoramus evttohas lea Per Martin Ingilæ (Olgeš) guhte lea riegádan 1998:s.

Sámi Álbmotlihtus dat leat gaskamearálaččat boarráseamos evttohasat válgalisttus. Sin gaskamearálaš ahki lea 58,5 jagi. Nuortaguovllu válgabiirre boarráseamos evttohas lea Ovddádusbellodaga Hans J. Eriksen guhte lea riegádan 1936:s.


Ovddeš válgabohtosat

2013-válggaide serve dán biirres guhtta bellodaga/listtu ja válgaboahtu leai ná:

Nuorta 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

291

17,5

1

BB/AP

497

30,0

2

GB/SP

107

6,4

NSR/SáB

465

28,0

2

OB/FRP

137

8,3

Olgeš/H

143

8,6

1

Eará/Andre

19

1,1

Oasálastin/Deltakelse

1659

74,2

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2236

Nuortaguovllu válgabiirres válljejuvvojedje dát olbmot sámediggeáirrasin 2013-2017:

 1. áirras: Mariann Wollmann Magga, BB/AP (várrelahttu: Ragnhild Melleby Aslaksen)
 2. áirras: Beaska Niillas, NSR
 3. áirras: Hartvik Hansen, Árja
 4. áirras: Knut Inge Store, BB/AP
 5. áirras: Christina Henriksen, NSR
 6. áirras: Ellen Kristina Saba, Olgeš/H

Go Mariann Wollmann Magga šattai ráđđelahttun 2016 juovlamánus, de várrelahttu Ragnhild Melleby Aslaksen álggii su sadjái sámediggeáirrasin.


2009-2013

Nuortaguovllu válgabiirre jienasteaddjit besse dien áigodahkii válljet guhtta sámediggeáirasa.

2009-válggaide serve dát bellodagat/listtut ja ná leai válgaboahtu:

Nuorta 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

123

7,3

BB/AP

604

35,8

3

GB/SP

78

4,6

FØV

110

6,5

NSR/SáB

366

21,7

2

OB/FRP

161

9,5

1

Ofelaš

75

4,4

Olgeš/H

96

5,7

SVL

73

4,3

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1686

75,8

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

2224

Dát olbmot válljejuvvojedje sámediggeáirrasin 2009-2013:

 1. áirras: Marianne Balto, BB/AP (várrelahttu: Mariann Wollmann Magga)
 2. áirras: Gunn-Britt Retter, NSR
 3. áirras: Knut Inge Store, BB/AP
 4. áirras: Trond Are Anti, NSR
 5. áirras: Ragnhild Melleby Aslaksen, BB/AP
 6. áirras: Hans J. Eriksen, OB/FRP

Go Marianne Balto šattai ráđđelahttun maŋŋil válggaid, de várrelahttu Mariann Wollmann Magga álggii su sadjái sámediggeáirrasin.

«––––––––––––––––––––––––––––––»

Østre valgkrets

Følgende ni kommuner hører til denne valgkretsen: Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik.

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune og fylkestingvalg (2015). Østre valgkrets hadde på det tidspunktet 2229 manntallsførte og får dermed velge fem representanter. Dette er én mindre enn ved forrige valg og betyr at konkurransen om plassene blir hardere.

Valglister

I Østre valgkrets stiller åtte partier/lister til valg:

Unge og eldre

Det er Norske Samers Riksforbund som i denne valgkretsen har lavest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Gjennomsnittalderen for NSR-kandidatene er 37,0 år. Den yngste kandidaten i Østre valgkrets er Per Martin Ingilæ (H) som er født i 1998.

Samenes Folkeforbund er har høyest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Her er gjennomsnittsalderen 58,5 år. Den eldste listekandidaten i Østre valgkrets er Hans J. Eriksen (FRP) som er født i 1936.

Tidligere valgresultater

Ved valget i 2013 stilte seks partier/lister til valg i denne valgkretsen og valgresultatet ble slik:

Nuorta 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

291

17,5

1

BB/AP

497

30,0

2

GB/SP

107

6,4

NSR/SáB

465

28,0

2

OB/FRP

137

8,3

Olgeš/H

143

8,6

1

Eará/Andre

19

1,1

Oasálastin/Deltakelse

1659

74,2

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

2236

Fra Østre valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. representant: Mariann Wollmann Magga, BB/AP (vara: Ragnhild Melleby Aslaksen)
 2. representant: Beaska Niillas, NSR
 3. representant: Hartvik Hansen, Árja
 4. representant: Knut Inge Store, BB/AP
 5. representant: Christina Henriksen, NSR
 6. representant: Ellen Kristina Saba, Olgeš/H

Da Mariann Wollmann Magga ble rådsmedlem i desember 2016, ble vararepresentant Ragnhild Melleby Aslaken fast møtende sametingsrepresentant.

2009-2013

Velgerne i Østre valgkrets kunne for denne perioden velge inn seks sametingsrepresentanter.

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

Nuorta 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

123

7,3

BB/AP

604

35,8

3

GB/SP

78

4,6

FØV

110

6,5

NSR/SáB

366

21,7

2

OB/FRP

161

9,5

1

Ofelaš

75

4,4

Olgeš/H

96

5,7

SVL

73

4,3

Eará/Andre

0

0,0

Oasálastin/Deltakelse

1686

75,8

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

2224

Følgende personer ble valgt inn på Sametinget 2009-2013:

 1. representant: Marianne Balto, BB/AP (vara: Mariann Wollmann Magga)
 2. representant: Gunn-Britt Retter, NSR
 3. representant: Knut Inge Store, BB/AP
 4. representant: Trond Are Anti, NSR
 5. representant: Ragnhild Melleby Aslaksen, BB/AP
 6. representant: Hans J. Eriksen, OB/FRP

Da Marianne Balto ble rådsmedlem etter valget, ble vararepresentant Mariann Wollmann Magga fast møtende sametingsrepresentant.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK