– Gisselpolitikk

– Sametingets flertall har latt seg presse av regjeringens gisselpolitikk i saken til å forkaste Kystfiskeutvalgets forslag.

Geir Tommy Pedersen

NSRs talsmann på Sametinget torsdag kveld.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NSR

Norske Samers Riksforbund (NSR) beklager sterkt at flertallet i ettermiddag sa ja til avtalen mellom regjeringen og sametingsrådet.

– Det er ikke dette vi har jobbet for i 40 år. Vi har jobbet mot regjering i alle år, nå må vi også jobbe mot våre egne. Det er beklagelig og bekymringsfullt, sier Geir Tommy Pedersen i NSR.

Avtalen ble gjort 9. mai i år. Den gir blant annet fiskebåter i åpen gruppe rett til 3.000 tonn torsk i Finnmark, Troms og noen kommuner i Nordland.

Utgangspunktet for dette var forslaget fra Kystfiskeutvalget som la fram sin innstilling i 2008 (se faktaboks nederst i artikkelen).

– Splitt og hersk

– Regjeringen har her lyktes i en splitt- og herskpolitikk overfor det samiske samfunnet, sier Geir Tommy Pedersen.

– Sjøsamene og kystbefolkningen sitter igjen med en tilsynelatende tilleggskvote på 3000 tonn torsk som det eneste konkrete tiltaket.

Pedersen beklager at et flertall på Sametinget ga avtalen sin tilslutning til tross for at regjeringen nekter å anerkjenne kystfolkets historiske rettigheter.

– Det finnes ikke noen løfter og garantier om framtidige prosesser fra regjeringen som gir trygghet for de sjøsamiske samfunnene. Sametinget har fått en dårlig pris for arvesølvet sitt, sier han.

– Forkludrer prosessen

NSR mener at Sametingets tilslutning til avtalen kan gjøre det vanskelig å følge opp rettighetskrav i internasjonale organer for framtida.

– Flere eksperter på internasjonale prosesser sier at et samtykke fra Sametinget til avtalen, kan forkludre til prosessen med å få sjøsamiske rettigheter på plass, sier Geir Tommy Pedersen.

Han understreker at NSR likevel vil prioritere arbeidet med å følge opp Kystfiskeutvalgets også framover.

– NSR brenner for sjøsamiske rettigheter, og vil fortsette arbeidet. Vi gir oss ikke, sier Pedersen.