NRL mister trolig mye pengestøtte

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) hadde gjennom reindriftsavtalen fått krav om likestilling i styret som ble valgt under helgas landsmøte. De klarte ikke å innfri kravet fra staten om å ha minst 40 prosent kvinner i styret, og mister med all sannsynlighet derfor 6,3 millioner i organisasjonsstøtte. Det sitter per dags dato seks menn og tre kvinner. Dette skriver Ávvir.