NRK Meny
Normal

Kan si opp avtale for samene om seks år

For alle som vil at Norge skal si opp en avtale som er viktig for samene, er 2021 et viktig årstall. Men på Stortinget er det bare Frp som ønsker dette.

Stortinget

På Stortinget er det ikke flertall for å si opp ILO-konvensjon nr. 169.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vurderingen av om konvensjonen eventuelt skal sies opp, er et politisk spørsmål, skriver avdelingsdirektør Kristin Ryan i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et svarbrev til organisasjonen Etnisk- og demokratisk likeverd (EDL).

Avtalen det er snakk om er ILO-konvensjon nr. 169 (se faktaboks). Departementet sier i brevet at det ikke er noen tvil om at denne konvensjonen gjelder for samene i Norge.

– Samene fremmer nye krav

Turid Bjørnstrøm

Turid Bjørnstrøm er leder i EDL.

Foto: Thor Thrane / NRK

Lederen i EDL, Turid Bjørnstrøm, viser til at Finland ennå ikke har underskrevet og godkjent at avtalen også skal gjelde i Finland. Hun ber norske myndigheter ta en total gjennomgang av Norges godkjenning av ILO-konvensjonen.

– Sametinget og samepolitiske organisasjoner fortsetter på dette grunnlag å fremme stadig nye samepolitiske krav med henvisning til Norges forpliktelser fordi vi har ratifisert konvensjonen.

– Man kan derfor trygt si at en rettslig sett uklar situasjon oppstod da Norge i sin tid ratifiserte konvensjonen, og derved tok for gitt at samene i Norge, eller de som er av samisk avstamming, er berettiget til å bli beskyttet av denne konvensjonen, skriver Bjørnstrøm til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

EDL-lederen sier det har kommet nye lover og lovendringer etter at Norge ratifiserte konvensjonen i 1991 selv om det ble hevdet at dette ikke ville være nødvendig.

Tidligere har EDL-leder Bjørnstrøm hevdet at samer har en skjult agenda med å overta styringen av de nordligste delene av Norge.

Bare Frp vil si opp

I svaret skriver departementet at konvensjonen kan sies opp hvert tiende år.

– Hvis man ikke benytter seg av muligheten, vil staten være bundet i ti nye år, skriver avdelingsdirektør Kristin Ryan.

Frp fremmet et forslag i 2011 om at Norge skulle si opp ILO-konvensjon nr. 169. Partiet ønsket samtidig å nedlegge Sametinget, og oppheve finnmarksloven. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget avviste forslaget.