Hopp til innhold

Riksdagen behandler finlands ratifisering av ILO-konvensjonen i dag

Det er satt av dagen i dag til Riksdagens behandling av ILO-konvensjon nr. 169. Avstemningen er fredag.

Riksdagen i Finland

Riksdagen forkastet tidligere i uka regjeringens forslag til ny sametingslov. I dag og i morgen er det ILO-konvensjonen som står på sakskartet.

Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Planen er at riksdagens plenum skal behandle regjeringens forslag og grunnlovsutvalgets betenkning om ILO-konvensjonen. I grunnlovsutvalgets betenkning ligger det også et motforslag om å forkaste ratifiseringen av den internasjonale urfolkskonvensjonen, opplyser Yle Sápmi.

Plenum skal også ta stilling til tre representanters forslag om å analysere det samiske området og samenes situasjon før en eventuell ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169. Bak forslaget om en slik situasjonsanalys står Simo Rundgren (Venstre), Ritva Elomaa (Sannfinländarna) og Eeva-Maria Maijala (Senterpartiet).

Under behandlingen har riksdagsmedlemmene rett til å ta ordet.

Sametingslederen går av

Onsdag kom nyheten om at Sametingets ordfører, Klemetti Näkkäläjärvi, ber om å få gå av som ordfører og forlate alle sine verv i Sametinget.

Han begrunner sitt valg med at han er dypt skuffet over at justisministeren i Finland trekker tilbake forslaget til ny sametingslov. I dette lovforslaget ligger det blant annet en ny definisjon om hvem som er same og hvem som ikke er det.

Klemetti Näkkäläjärvi

Avtroppende ordfører Klemetti Näkkäläjärvi.

Foto: Ođđasat / Yle

– Grunnen til at jeg har valgt å «kaste inn håndkleet» er at Riksdagen ikke godtok sin egen regjerings forslag om ny sametingslov og på denne måten ikke godtar den nye definisjonen på hvem som er same. Dette viser at Sametinget ikke har noen inflytelse på noen saker som betyr noe for samefolket, forklarer Näkkäläjärvi.

I forrige uke gikk Näkkäläjärvi hardt ut i finsk media og uttalte at Sametinget ikke ville støtte ratifiseringen av ILO nr. 169 hvis den nye sametingsloven ikke ble vedtatt.

Onsdag tok han konsekvensene av sine egne uttalelser og varslet at han har sendt sin avskjedssøknad både til Sametinget og justisministeren.

Korte nyheter

 • Vuodjingeahččaleamit Finnmárkkus dán jagi: Measta 90 proseantta ceavzán

  Les på norsk.

  Geaidnodoaimmahaga preassadieđáhusas boahtá ovdan ahte daid 1222 vuoddjis geat leat váldán vuodjingeahččaleami vuosttaš jahkebealis 2024, leat 977:s ceavzán.

  Dat lea 88 proseantta. Riikadásis lea lohku 78 proseantta.

  Dain 2212 olbmos geat leat váldán teoriijageahččaleami Finnmárkkus, leat 62 proseanta ceavzán.

  Muđui riikkas lea lohku 57 proseantta.

  To unge, blonde damer, en sensor og en sjåfør i en bil under en oppkjøring
  Foto: Bård Asle Nordbø
 • Fargga beassá čoaggigoahtit luopmániid

  Miehtá Norgga láddet luopmánat dál árabut go ovdal ja muhtun vahkuid geahčen besset olbmot Sámis čoaggigoahtit luopmániid. Dan árvvoštallá Norgga bioekonomiija instituhta dutki, Paul Eric Aspholm.

  Garra arvvit leat bilidan muhtin muddui luopmániid. Luomečoaggi Anna Ragnhild Balto mielas orro liikká luomešaddu šaddamin seamma go diibmá.

  – Orro leamen nuo ja ná go dal vácciimet dán jeakki. Dat lea hui olu billašuvvagoahtán - gii dan diehtá manne lea nu, muhto liikká lea hui olu maiddái šaddamin buorre luopmánat, dadjá Balto.

  MULTEBÆR
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Davvi-Norgga gielddain heajumus ekonomiija

  Dušše 10 gielddas Romssas ja Finnmárkkus lei diibmá netto doaibmaboađus siskkobealde ávžžuhuvvon dási.

  Olles 23 gieldda bukte rehketdoallologuid main ledje negatiiva netto doaibmabohtosat.

  Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji gielddaekonoma, Linn Carina Utsi, muitala ahte sivaid sáhttá oaidnit alla haddelassáneami, alla velggiid ja lassánan reanttuid oktavuođas.

  – Mun jáhkán ahte ássit fertejit hárjánit eará dássái bálvalusfálaldaga ektui dás ovddasguvlui, dadjá Utsi.

  Dronebilde av Båtsfjord havn tatt 17.07.2022

  Kommuner i nord er på gjeldstoppen

  Kommunene i Norge har fått mer gjeld per innbygger og verst er det i nord. Finnmark har hele pallen for seg selv når det gjelder topp tre, med Båtsfjord øverst.