Niibbiin čuggen

30-jahkásaš Davvi-Romssa dievdu lea áššáskuhtton Davvi-Romssa diggegottis nuppi olbmo čuggen niibbiin čielgái. Dát geavai Gáivuonas juovlamánus diibmá. Čukkohallan dievdu lea čiekŋalis hávi geažil ožžon deahkkeváttuid ja lea leamaš buohccin dieđihuvvon guhkit áiggi.