Hopp til innhold

Nå er denne byen endelig formelt «døpt» med et samisk navn

– Et signal om at vi er et regionsenter for alle, heter det i en uttalelse fra bystyrerepresentant, om det rykende ferske stedsnavnsvedtaket.

Narvik Frihetsstatuen "Liv opp av kaos"

BERIKET MED TOSPRÅKLIG NAVN: Narvik sentrum, med frihetsstatuen «Liv opp av kaos».

Foto: Mathis Eira / NRK

Narvik bystyre har i ettermiddag formelt vedtatt et samiskspråklig navn på byen og kommunen.

I tillegg til sitt norskspråklige navn, er byens offisielle navn også «Áhkánjárga». Dette gjelder også det offisielle kommunenavnet.

Dette melder avisa Fremovers nettutgave (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Forslaget ble vedtatt mot 17 stemmer, av Narviks til sammen 41 bystyrerepresentanter. Det var kun representantene fra Høyre og Frp som stemte mot.

Narvik

FÅR SAMISK SKILTSELSKAP: Nå når Narvik også har et offisielt samisk navn, må byens stedsnavnskilt også skiltes på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Staten tar skiltregningen

– Dette er et vedtak som stadfester Narvik som senter for hele regionen.

Dette uttalte SV-gruppeleder Vegard Jæger til Fremover da vedtaket var rykende ferskt.

Økonomiske konsekvenser av betydning blir det ifølge avisen ikke for kommunens del.

Kommunen opplyser at det er Statens vegvesen som må ta kostnadene for skiltingen, som følge av det samiske stedsnavnsvedtaket.

Ušma, Čoalbmi og Rahkka

I vedtaket har flere andre steder innad Narvik kommune også fått stadfestet sine offisielle navn på samisk:

 • Beisfjord heter også «Ušma».
 • Fagernes samiske navn er «Čoalbmi».
 • Og Bjerkvik heter nå formelt også «Rahkka».

Stedsnavnsdebatt har vart i årevis

I 2011 vedtok Narvik bystyre det stikk motsatte – nemlig at byen og kommunen ikke skal vedta et offisielt samisk navn i tillegg til det norskspråklige stedsnavnet.

Hinnøy og omegn sameforening og Bjerkvik og omegn sameforening klaget den gangen på vedtaket. Foreningene mente at vedtaket stred mot stedsnavnsloven.

Fem år etter er tonen en annen.

Narvikordfører Rune Edvardsen (Ap) er en av dem som har snudd siden 2011, da han som bystyrerepresentant stemte mot.

– Nabokommuner har vedtatt samiske stedsnavn fordi det er grunnlag for det. Vi kan ikke fornekte verken vårt opphav eller vår framtid, uttalte narvikordføreren nylig.

Samepolitiker henrykt

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen (Ap) er innvalgt fra Vesthavet valgkrets, som blant annet omfatter Narvik.

Via Facebook og Twitter uttrykker hun gleder over vedtaket:

Korte nyheter

 • Ønsker å sette opp 33 vindturbiner i reindriftsområde

  Loga sámegillii.

  Holmen energi vil sette opp 33 nye vindturbiner i Örnsköldsvik kommune, hvor Vilhelmina norra sameby har vinterbeite. I samebyens område er det flere vindkraftverk, og hvis det kommer en til, så vil det være svært skadelig for reindrifta, mener reindrifsutøver Neila Fjellström.

  – Vi har tilpasset oss så mye allerede, så nå er det slutt. Vi har ingen reserver å gå til noen steder, sier Fjellström.

  – Så er det ikke bare vindkrafta i området. Holmen driver et stort skogbruk i dette området, noe som gjør at arealene våre har vært utnyttet i lang tid. Vi har ikke lenger mulighet til å flytte, sier reindriftsutøver Margret Fjellström.

  Forsvaret, som også bruker arealene, har ikke sagt ja til utbygging av mer vindkraft. Men de sier at det vil ha konsekvenser også for deres drift.

  Det melder SVT Sápmi.

  SVT Sápmi har vært i kontakt med Holmen energi, de ønsker ikke å kommentere saken nå.

 • Háliidit cegget 33 bieggajorri boazodoalloguvlui

  Les på norsk.

  Holmen energi háliida cegget 33 ođđa bieggaturbiinna ruoŧabeale Oorestarei gildii, gos Vilhelmina norra čearus lea dálveguohtun. Čearu guovlluin leat máŋga bieggafápmorusttega, ja jos boahtá okta vel, de dat lea sidjiide stuorra vahát, dadjá boazodoalli Neila Fjellström.

  – Mii leat heivehan iežamet ovdánahttima mielde, nu ahte dát lea min loahppa. Mii leat geavahan visot liigeeatnamiid, dadjá Fjellström.

  – Holmen doaimmaha maid stuorra meahccedoalu guovllus, ja dat mearkkaša ahte min eatnamat leat geavahuvvon guhká, ja mii eat beasa šat sirddašit, muitala boazodoalli Margret Fjellström.

  Suodjalus, mii maid geavaha seamma eatnamiid, eai leat vel mieđihan bieggafápmorusttega huksemii. Muhto dadjet ahte sin doaibma maid boahtá váikkuhuvvot.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  SVT Sápmi lea váldán oktavuođa Holmen energi:an, muhto sii eai hálit kommenteret ášši dál.

 • Loahpahit bieggafápmoplánaid Muosáin

  På norsk

  Aneo AS ii áiggo šat bargat viidáseappo bieggafápmorusttet plánaiguin Muosáin Finnmárkkus.

  – Suohkan lea addán dieđu ahte eai háliit ahte mii joatkit prošeavttain. Midjiide lea dehálaš juohke prošeavttas ahte olbmot báikkálaččat dorjot prošeavtta.

  Nu vástida prošeaktajođiheaddji Marit Riiber dasa manne loahpahit prošeavtta.

  Plánaid mielde galge cegget bieggaturbiinnaid Niipavárrái.

  Aneo AS fitnodagas leat guokte eará prošeavtta Finnmárkkus maiguin áigot bargat viidáseappo.

  Dáid prošeavttaid sii sáddejit Norgga čázadat ja energiijadirektoráhtii ovdal áigemeari mii lea dán mánu 22. beaivi.

  Dát prošeavtta leat Hámmerfeasttas ja Davvesiiddas.